354-0723/01 – Základy robototechniky (ZákRo)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu budou probírány aplikace základní poznatky o robotizaci, o skladbě robotů, o mechanizaci a automatizaci nejrůznějších technologie strojírenské i nestrojírenské výroby. Předpokládá se seznámení s různými typy robotů, které jsou vhodné pro mechanizaci, automatizaci a robotizaci. Třídění robotů a manipulátorů, podle konstrukce, podle použitých pohonů, opakované přesností dosažení polohy a dalších charakteristických parametrů PRaM. Základní skladby robotizovaných, mechanizovaných a automatizovaných výrobních systémů s PRaM. Posouzení používaných strojů, nepružných a pružných výrobních linek. Vhodnost použití energií a energetické nároky PR. Používané způsoby a zařízení pro manipulaci s materiálem. Příklady aplikací. Požadavky na ergonomii strojů a zařízení, bezpečnost práce a vliv na životní prostředí.

Povinná literatura:

Základní: Čop,V.- Buda,J.- Kozyrev,J.G.: Automatizácia technologických procesov priemyselnými robotmi a manipulátormi. Bratislava, Alfa 1985. 246 str. Chvála, B. - Matička,R. - Talácko,J. Průmyslové roboty a manipulátory .1. vyd. Praha 1990, SNTL 1990. 280 s. ISBN 80-03-00361-X Doplňková: Firemní literatura: Prospekty a dokumentace k výrobním strojům , k manipulačním zařízením, k robotům a manipulátorům.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Základní pojmy z robototechniky. Cv.: Seznámení s požadavky pro cvičení a opakování základních pojmů. 2 Význam automatizace a robotizace výrobního zařízení. Cv.: Rozbor problematiky a stanovení úkolu cvičení. 3 Automatizace výroby a její prostředky. Cv.: Příklady automatizovaných výrobních systémů. 4 Kinematická struktura PRaM. Cv.: Příklady řešení kinematických struktur. 5 Pohony a převody PRaM. Cv.: Popis používaných pohonu a převodů. 6 Pohybové jednotky s přímočarým pohonem. Cv.: Příklady použití a výpočet prvků pohonů. 7 Pohybové jednotky s rotačním pohonem. Cv.: Příklady použití a výpočet prvků pohonů. 8 Systémy řízení PRaM, charakteristika a popis. Cv.: Aplikace poznatků z praxe 9 Informace o periferiích robotizovaných systémů. Cv.: Praktické ukázky řešení periferií. 10 Charakteristické provozní parametry robotů a automatizovaných zařízení. Cv.: Test znalostí. 11 Manipulační hlavice (chapadla) robotů. Konstrukce a řešení. Cv.: Příklady konstrukcí úchopných hlavic. 12 Technologické hlavice robotů. Konstrukce a řešení. Cv.: Příklady konstrukcí technologických hlavic. 13 Vliv lidského faktoru na úspěšnost řešení robotizace. Bezpečnost a hygiena práce. Cv.: Význam člověka ve výrobním systému s PRaM. 14 Praktické příklady využití PRaM a jejich hodnocení.. Cv.: Test znalostí. 15 Závěrečná přednáška, shrnující poznatky o robotech a robotizaci a prognoza vývoje.. Cv.: Závěrečné hodnocení předmětu a znalostí. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.