354-0728/01 – Machine Documentation in AutoCAD (ZvdA)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3
Part-time Graded credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Cvičení: Úvod do AutoCADu, filizofie tvorby výkresů. 2 Cvičení: Příkazy pro kreslení - úsečka, kružnice, křivka ... 3 Cvičení: Prototypový výkres - definice hladin. 4 Cvičení: Editace entit - mazání entit, mazáná částí entit, prodlužování entit ... 5 Cvičení: Editace entit - změna polohy, kopírování a změna polohy, otáčení entit, příkaz pole. 6 Cvičení: Editace entit - změna vlastnosti entit, zaoblení a sražení hran, změna měřítka, změna vlastností textu. 7 Cvičení: Kontrolní test č. 1. 8 Cvičení: Šrafování řezů. 9 Cvičení: Kótování součástí. 10 Cvičení: Kontrolní test č. 2. 11 Cvičení: Práce s bloky a atributy. 12 Cvičení: Zadání závěrečného programu. 13 Cvičení: Zpracování závěrečného programu. 14 Cvičení: Zpracování závěrečného programu. 15 Cvičení: Odevzdání závěrečného programu, zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.