354-0729/02 – Construction Methodology (MetKo)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zdůvodnění nutnosti tvorby dokumentace. Pojem technické dokumentace. 2. Zpracovatel technické dokumentace. Předpoklady pro tvorbu dokumentace funkce v procesu zpracování dokumentace. 3. Typy technické dokumentace. Rozdělení podle použití, stupně apod. 4. Náležitosti výrobní technické dokumentace. 5. Výpočtová a softwarová dokumentace a její náležitosti. 6. Prostředky pro tvorbu techn. dokumentace. Normy, katalogy, odb. literatura, výpočetní technika. 7. Metodika tvorby technické výrobní dokumentace. Prostředky pro kvalitní zpracování TD. 8. Technologičnost konstrukce. Základy hodnotové analýzy a optimalizace. 9. Plánování postupu konstrukčních prací. Metody CPM a PERT. Základní předpoklady pro reálnost plánování. 10. Cena a termín vyhotovení. Základní předpoklady pro reálné plánování, jejich určení. 11. Racionalizace procesu konstruování. Opakovatelnost součástí, použití transparentních a univerzálních výkresů. 12. Zodpovědnost konstruktéra za technickou dokumentaci. Druhy kontroly TD. Autorský dozor při realizaci, změnové řízení. 13. Zlepšovatelská a vynálezecká činnost. Modernizace stávajícího zařízení. 14. Počítačová podpora procesu tvorby TD. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1. Zadání programu. Návrh řešení a výpočty 2. Návrh řešení a výpočty 3. Návrh řešení a výpočty. 4. Návrh řešení a výpočty. Kontrola návrhu 5. Tvorba sestavy navrženého řešení 6. Tvorba sestavy navrženého řešení 7. Tvorba sestavy navrženého řešení 8. Tvorba sestavy navrženého řešení 9. Tvorba sestavy navrženého řešení 10. Tvorba sestavy navrženého řešení. Kontrola sestavy 11. Výrobní výkresy. 12. Výrobní výkresy. 13. Výrobní výkresy. 14. Test. Odevzdání programu. Udělení zápočtu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.