354-0730/01 – Technická dokumentace (Tedok)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity2
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače bakalářského studia s typy a tvorbou technické dokumentace, podle jejího stupně a použití, v návaznosti na obor ROBOTIKA. Ve cvičeních posluchači vypracují výrobní dokumentaci pasívní hlavice pro uchopení předmětů kruhových průřezů.

Povinná literatura:

Skařupa, J. Metodika konstruování, VŠB-TU Ostrava, 1993 Burkovič, J.-Buzek,L. -Konečný, Z. Technická dokumentace, VŚB-TU Ostrava, 1995 Skařupa, J.- Zelina, P. Hlavice průmyslových robotů, VŠB-TU Ostrava, 1993

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Zdůvodnění nutnosti tvorby dokumentace. Pojem technické dokumentace. Cvičení: Zadání programu 2 Zpracovatel technické dokumentace, předpoklady pro tvorbu dokumentace funkce v procesu zpracování dokumentace Cvičení: Návrh řešení 3 Typy technické dokumentace, rozdělení podle použití, stupně apod. Cvičení: Kontrola návrhu 4 Náležitosti výrobní technické dokumentace. Cvičení: Funkční a pevnostní výpočty. 5 Výpočtová a softwarová dokumentace a její náležitosti. Cvičení: Kontrola výpočtu. 6 Prostředky pro tvorbu techn. dokumentace. Normy, katalogy, odb. literatura, výpočetní technika. Cvičení: Tvorba sestavného výkresu. 7 Metodika tvorby technické výrobní dokumentace, prostředky pro kvalitní zpracování TD. Cvičení: Tvorba sestavného výkresu. 8 Technologičnost konstrukce. Základy hodnotové analýzy a optimalizace v konstrukční praxi. Cvičení: Tvorba sestavného výkresu. 9 Plánování postupu konstrukčních prací. Metody CPM a PERT. Základní předpoklady pro reálnost plánování. Cvičení: Tvorba sestavného výkresu. 10 Cena a termín vyhotovení jako základní předpoklady pro reálné plánování, jejich určení. Dohody o vypracování dokumentace. Cvičení: Kontrola sestavného výkresu. 11 Racionalizace procesu konstruování. Opakovatelnost součástí, použití transparentních a univerzálních výkresů. Cvičení: Tvorba výrobních výkresů součástí. 12 Zodpovědnost konstruktéra za technickou dokumentaci. Druhy kontroly TD. Autorský dozor při realizaci, změnové řízení. Zlepšovatelská činnost, jako modernizace stávajícího zařízení. Vynálezecká činnost. Cvičení: Tvorba výrobních výkresů součástí. 13 Počítačová podpora procesu tvorby TD Cvičení: Kontrola výrobních výkresů součástí. 14 Kontrolní test Cvičení: Zápočtové cvičení, odevzdání programu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.