354-0730/01 – Technical Documentation (Tedok)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Zdůvodnění nutnosti tvorby dokumentace. Pojem technické dokumentace. Cvičení: Zadání programu 2 Zpracovatel technické dokumentace, předpoklady pro tvorbu dokumentace funkce v procesu zpracování dokumentace Cvičení: Návrh řešení 3 Typy technické dokumentace, rozdělení podle použití, stupně apod. Cvičení: Kontrola návrhu 4 Náležitosti výrobní technické dokumentace. Cvičení: Funkční a pevnostní výpočty. 5 Výpočtová a softwarová dokumentace a její náležitosti. Cvičení: Kontrola výpočtu. 6 Prostředky pro tvorbu techn. dokumentace. Normy, katalogy, odb. literatura, výpočetní technika. Cvičení: Tvorba sestavného výkresu. 7 Metodika tvorby technické výrobní dokumentace, prostředky pro kvalitní zpracování TD. Cvičení: Tvorba sestavného výkresu. 8 Technologičnost konstrukce. Základy hodnotové analýzy a optimalizace v konstrukční praxi. Cvičení: Tvorba sestavného výkresu. 9 Plánování postupu konstrukčních prací. Metody CPM a PERT. Základní předpoklady pro reálnost plánování. Cvičení: Tvorba sestavného výkresu. 10 Cena a termín vyhotovení jako základní předpoklady pro reálné plánování, jejich určení. Dohody o vypracování dokumentace. Cvičení: Kontrola sestavného výkresu. 11 Racionalizace procesu konstruování. Opakovatelnost součástí, použití transparentních a univerzálních výkresů. Cvičení: Tvorba výrobních výkresů součástí. 12 Zodpovědnost konstruktéra za technickou dokumentaci. Druhy kontroly TD. Autorský dozor při realizaci, změnové řízení. Zlepšovatelská činnost, jako modernizace stávajícího zařízení. Vynálezecká činnost. Cvičení: Tvorba výrobních výkresů součástí. 13 Počítačová podpora procesu tvorby TD Cvičení: Kontrola výrobních výkresů součástí. 14 Kontrolní test Cvičení: Zápočtové cvičení, odevzdání programu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner