354-0904/01 – Mechatronics (MECHT)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits10
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Vladimír MostýnSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je rozvoj znalostí z oblasti mechatronického přístupu k vytváření technických systémů.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Project work

Summary

V předmětu jsou prohloubeny znalosti z oblasti mechatronického přístupu k vytváření technických systémů obecně. Hlavní pozornost je věnována možnostem modelování komplexních mechatronických systémů v prostředí MSC.Adams a Matlab a technice tzv. kosimulace ve dvou simulašních systémech současně.

Compulsory literature:

Mostýn, V. - Skařupa, J. Teorie průmyslových robotů. 1. vydání, Košice: Edice vědecké a odborné literatury – Strojní fakulta TU v Košicích, 2001, 150 stran; ISBN 80-88922-35-6

Recommended literature:

Craig, J. J. Introduction to Robotics, Addison-Wesley Publ. Company, Stanford University, 1986

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Modelování mechanického subsystému v prostředí MSC.Adams 2. Modelování řídicího a pohonného subsystému v prostředí MSC.Adams, modul Controls 3. Modelování řídicího a pohonného subsystému v prostředí Easy5 4. Modelování řídicího a pohonného subsystému v prostředí Matlab/Simulink 5. Vytvoření komplexního modelu pro kosimulaci mechatronických systémů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit 0  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (3902V010) Automation of Technological Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (3902V010) Automation of Technological Processes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (3902V010) Automation of Technological Processes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner