354-0905/02 – Roboty a robototechnické systémy (RaRS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír MostýnGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Odkaz na webJazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
SKA60 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výchova doktoranda pro vědeckovýzkumnou činnost v oboru. Ve vztahu k vlastnímu obsahu předmětu je cílem schopnost hluboké analýzy podstaty dějů v technických systémech oboru a následné syntézy poznatků k vyřešení identifikovaných problémů kreativní činností, resultující v návrh principielně nových nebo výrazně inovovaných systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Charakteristika robototechnických systémů, současný stav a vývojové trendy. Průmyslové a servisní roboty. Mechatronické systémy a jejich aplikace v technologických procesech – příklady a možnosti. Subsystémy PRaM. Metody navrhování a projektování výrobních systémů s PraM. Užití CAD/CAE/CAM/CAI systémů v robototechnice. Specifické problémy robototechnických systémů – dynamika, přesnost, řízení, plánování trajektorie, programování. Periferie PraM a výrobních systémů s PraM.

Povinná literatura:

Skařupa, J. - Mostýn, V., Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů.. 1. vydání Košice: Edice vědecké a odborné literatury – Strojní fakulta TU v Košicích, 2002, 190 stran; ISBN 80-88922-55-0 Frolov, K.V. Voroběv, E.I. Mechanika promyšlennych robotov. Moskva: Vysšaja škola, 1988 Rivin, E. I. Mechanical design of robots. New York: McGraw-Hill Book Company, 1987; 321 pp; ISBN 0-07-052992-2 Schraft, R., D. – Schmierer, G. Serviceroboter: Produkte, Szenarien, Visionen. Springer Verlag, Berlin, New York, etc., 1998.

Doporučená literatura:

Tsai, L.W. Robot Analysis – The Mechanics of Serial an Parallel Manipulators. New York: John Wiley & Sons, 1999, 505 pp; ISBN 0-471-32593-7

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Projekt - teze ve vztahu k problematice disertační práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu - studie ve vztahu k problematice disertační práce.

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace robototechnických systémů, základní pojmy, parametry a terminologie, subsystémy PRaM. 2. Akční subsystém PRaM – kinematické řetězce, realizace pohybových jednotek. 3. Výkonný subsystém PRaM – struktury pohonů, převody, motory, mechanika pohonů PraM. 4. Nosný subsystém PraM – struktury, návrh, výpočty. 5. Tvorba modelů akčního subsystému – metody a prostředky návrhu. 6. Typy robotů a jejich specifika. PraM seriové a paralelní. 7. Nasazení PraM ve strojírenství a nestrojírenských odvětvích průmyslu. 8. Trendy automatizace servisních činností, servisní a personální roboty, specifika návrhu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku