354-0905/02 – Roboty a robototechnické systémy (RaRS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír MostýnGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Odkaz na webJazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výchova doktoranda pro vědeckovýzkumnou činnost v oboru. Ve vztahu k vlastnímu obsahu předmětu je cílem schopnost hluboké analýzy podstaty dějů v technických systémech oboru a následné syntézy poznatků k vyřešení identifikovaných problémů kreativní činností, resultující v návrh principielně nových nebo výrazně inovovaných systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Charakteristika robototechnických systémů, současný stav a vývojové trendy. Průmyslové a servisní roboty. Mechatronické systémy a jejich aplikace v technologických procesech – příklady a možnosti. Subsystémy PRaM. Metody navrhování a projektování výrobních systémů s PraM. Užití CAD/CAE/CAM/CAI systémů v robototechnice. Specifické problémy robototechnických systémů – dynamika, přesnost, řízení, plánování trajektorie, programování. Periferie PraM a výrobních systémů s PraM.

Povinná literatura:

Skařupa, J. - Mostýn, V., Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů.. 1. vydání Košice: Edice vědecké a odborné literatury – Strojní fakulta TU v Košicích, 2002, 190 stran; ISBN 80-88922-55-0 Frolov, K.V. Voroběv, E.I. Mechanika promyšlennych robotov. Moskva: Vysšaja škola, 1988 Rivin, E. I. Mechanical design of robots. New York: McGraw-Hill Book Company, 1987; 321 pp; ISBN 0-07-052992-2 Schraft, R., D. – Schmierer, G. Serviceroboter: Produkte, Szenarien, Visionen. Springer Verlag, Berlin, New York, etc., 1998.

Doporučená literatura:

Tsai, L.W. Robot Analysis – The Mechanics of Serial an Parallel Manipulators. New York: John Wiley & Sons, 1999, 505 pp; ISBN 0-471-32593-7

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Projekt - teze ve vztahu k problematice disertační práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu - studie ve vztahu k problematice disertační práce.

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace robototechnických systémů, základní pojmy, parametry a terminologie, subsystémy PRaM. 2. Akční subsystém PRaM – kinematické řetězce, realizace pohybových jednotek. 3. Výkonný subsystém PRaM – struktury pohonů, převody, motory, mechanika pohonů PraM. 4. Nosný subsystém PraM – struktury, návrh, výpočty. 5. Tvorba modelů akčního subsystému – metody a prostředky návrhu. 6. Typy robotů a jejich specifika. PraM seriové a paralelní. 7. Nasazení PraM ve strojírenství a nestrojírenských odvětvích průmyslu. 8. Trendy automatizace servisních činností, servisní a personální roboty, specifika návrhu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku