354-0905/03 – Roboty a robototechnické systémy (RaRS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír MostýnGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOB0001 prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výchova doktoranda pro vědeckovýzkumnou činnost v oboru robotika. Předmet je zaměřen na schopnost hluboké analýzy podstaty procesů v robotických systémech a následné kreativní syntézy poznatků k vyřešení identifikovaných problémů a návrh principielně nových nebo výrazně inovovaných systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Charakteristika robotických systémů, současný stav a vývojové trendy. Průmyslové a servisní roboty. Mechatronické systémy a jejich aplikace v technologických procesech – příklady a možnosti. Subsystémy robotů. Metody navrhování a projektování výrobních systémů s průmyslovými roboty. Užití CAD/CAE/CAM/CAI systémů v robotice. Specifické problémy robotických systémů – dynamika, přesnost, řízení, plánování trajektorie, programování. Periferní zařízení robotů.

Povinná literatura:

Skařupa, J. - Mostýn, V., Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vydání. Košice: Edice vědecké a odborné literatury – Strojní fakulta TU v Košicích, 2002, 190 stran; ISBN 80-88922-55-0 Angeles, J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems. 2nd edition. Springer, 2002. ISBN 038795368X Schraft, R., D. – Schmierer, G. Serviceroboter: Produkte, Szenarien, Visionen. Springer Verlag, Berlin, New York, etc., 1998.

Doporučená literatura:

Tsai, L.W. Robot Analysis – The Mechanics of Serial an Parallel Manipulators. New York: John Wiley & Sons, 1999, 505 pp; ISBN 0-471-32593-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování projektu zaměřeného na problematiku disertační práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu zaměřeného na problematiku disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace robotických systémů, základní pojmy, parametry a terminologie, subsystémy robotů. 2. Mechanický subsystém robotu – kinematické řetězce, realizace pohybových jednotek, metody a prostředky návrhu nosného subsystému. 3. Pohonný subsystém – struktury pohonů, převody, motory, mechanika pohonů robotů. 4. Simulační systémy robotických systémů a výrobních linek. 5. Nasazení robotů ve strojírenství a nestrojírenských odvětvích průmyslu. 6. Trendy v oblasti servisní robotiky, servisní a personální roboty, specifika návrhu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.