354-0906/01 – Theory and Design Methodology in Mechatronics (TaMKM)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
SKA60 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to master the principles of design methodology so that the student is able to apply them, based on an analysis of the problem. With the acquired knowledge to apply specific methods of technical creative work towards the design of new or innovative technical (mechatronic) systems.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

The aim of the course "Design Methodology in Mechatronics" is to introduce with a systems approach to the design of machines and equipment in general and the concept specifics in the area of ​​robotics and mechatronics. The present body of knowledge about designing a rational basis for teaching practical and creative work of engineers, especially engineers, with an emphasis on solving technical problems in general. Subject areas include: construction activities such as creative problem solving, design process and its stages, transformation, technical processes, technical systems, creative thinking, the emergence of blocks, the science of design (designing met.) base. concepts and approaches, value analysis (value engineering) methods, Solutions Innovation theory of technical systems, discrepancies in technology, TRIZ principles, ARIZ, SW - TechOptimizer and practice its use, solution innovation support Computers - Invention Machine.

Compulsory literature:

[1] RANTANEN, Kelive; CONLEY, David W. a DOMB, Ellen R. Simplified TRIZ. 1. Taylor & Francis, 2021. ISBN 9781032096339. [2] Petrov, Vladimir. TRIZ. Theory of Inventive Problem Solving. 1. Springer Nature Switzerland, 2019. ISBN 9783030042530. [3] KOZIOLEK, Sebastian. Advances and Impacts of the Theory of Inventive Problem Solving: The Triz Methodology, Tools and Case Studies. 1. Springer Nature, Springer Nature, 2018, ISBN 9783319965314. [4] Gadd,K. TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving, First Edition, UK: Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-74188-7.

Recommended literature:

[1] VERMA, Jyoti. Matlab Simulation Fundamental: Simulation Model. 1. Independently Published, 2020. ISBN 9798609980045. [2] BUŠOV, B.; DOSTÁL, V. Innovation of Pressing with TRIZ Methodology. In 12th International Conference on Mechatronics. Procedia CIRP. 2018. s. 11-18. ISBN: 978-3-319-65960-2. ISSN: 2212-8271. [3] BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.; BRÜSTLOVÁ, J.; DOBIS, P. APPLICATION OF TRIZ METHODOLOGY IN INNOVATION OF PRESSING. In Proceedings of the 9th International Conference Physics Teaching in Engineering Education. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Slovakia, 2017. s. 61-69. ISBN: 978-80-554-1322-8. [4] EDER, E. W., HOSNEDL, S. Design Engineering (A Maual for Enhanced Creativity). 1. vyd. London: CRC Press, 2007. 587 s. ISBN 1-4200-4765-5. Goldfire Innovator 4.0, User Guide, Invention Machine Corporation, Boston, 2013

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Projekt - teze ve vztahu k aplikaci znalostí na problematiku dizertační práce.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní principy a postupy metodiky konstruování. 2. Kreativní metody řešení technických problémů – psychologické metody. Zákonitosti rozvoje technických systémů. Rozpory ve vynálezeckých úlohách. Principy eliminace technických rozporů, řešení fyzikálních rozporů transformacemi. 3. Funkčně nákladová analýza (FNA) – počítačová podpora TechOptimizer: komponenty, struktura, funkce, parametry, diagnóza, správný výběr zadání a správná formulace zadání. Analýza komponent a struktury, analýza funkcí a parametrů. 4. Zdokonalování objektu procedurami omezování počtu prvků (snižování nákladů) a rozvíjení doplňkových funkcí (zvyšování počtu a stupně plnění funkcí) zdokonalovaného objektu (výrobku nebo procesu). Formulace inovačních zadání a úloh v typové pdobě: rozpor, model, potřeba. 5. Syntéza technických systémů (Algoritmus řešení vytvořených inovačních zadání - ARIZ). Překonávání technických rozporů heuristickými postupy. Invention Machine – nástroj pro podporu syntézy technických systémů. 6. Překonávání fyzikálních rozporů standardními postupy. Řešení modelu problému transformacemi vazeb látek a polí. 7. Řešení funkce vybranými efekty přírodních věd. Internetový asistent a jeho využití pro fáze analýzy problému, syntézy řešení a verifikace variant. 8. Mechatronické systémy a jejich specifika z hlediska návrhových metod. Využití TechOptimizeru a Invention Machine při jejich analýze a návrhu. Transformace inovačního zadání do CAD systému. Komplexní linka počítačové podpory inovačních technologií. 9. Správné konstruování z různých hledisek – Design for „X“ (DFA, DFM, DFQ, …)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.