354-0909/02 – Modelování mechatronických systémů (MECHS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír MostýnGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Odkaz na webJazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání dovedností v oblasti programových nástrojů pro modelování komplexních mechatronických systémů a simulace jejich chování. Předmět je zaměřen zejména na možnosti modelování vazeb mezi mechanickým subsystémem a subsystémy řídicím a pohonným. Posluchači získají znalosti v používání simulačního systému MSC Adams ve vazbě se simulačním systémem Matlab a Easy5.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá modelováním komplexních mechatronických systémů a simulací jejich chování. Předmět je zaměřen zejména na možnosti modelování vazeb mezi mechanickým subsystémem, modelovaným v prostředí MSC Adams a subsystémy řídicím a pohonným, modelovanými v prostředí Matlab/Simulink, resp. v prostředí Easy5. Představena je metodika tzv. kosimulace, tj. současného chodu simulačních programů a jejich datového propojení za účelem vyšetřování vzájemných vazeb mezi subsystémy.

Povinná literatura:

[1] Sciavicco, L., Siciliano, B. Modelling and Control of Robot Manipulators. Second Edition. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg, 2000. ISBN 1852332212 [2] De Silva, Clarence W. Mechatronics: An Integrated Approach. CRC Press, 2004. ISBN 0849312744

Doporučená literatura:

[1] Angeles, J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems. 2nd Edition. Springer-Verlag New York, 2003. ISBN 038795368X [2] Tsai, L. W. Robot analysis – The mechanics of serial and parallel manipulators. New York: John Wiley & Sons, 1999. ISBN 0-471-32593-7

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti systémů Matlab a MSC Adams.

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Dynamický model mechanismů: Základní principy modelování mechanismů Lagrangeova pohybová rovnice Newton-Eulerovy vztahy, Dynamický model mechanismu v prostředí Pro/Engineer, Dynamický model mechanismu v prostředí MSC/Adams, Modelování mechanismů v prostředí Matlab. Dynamika a řízení pohonů: Modelování dynamiky pohonů, Momentové řízení pohonů Řízení mechatronických systémů: Stavová reprezentace řízeného objektu, Linearizace nelineárních systémů, Syntéza optimálního řízení. Simulace mechatronických systémů: Ko-Simulace chování mechatronických systémů v prostředí Matlab a MSC/Adams, Vyšetřování interakce mezi jednotlivými subsystémy, Možnosti optimalizace celého mechatronického systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku