354-0909/03 – Modelování mechatronických systémů (MECHS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír MostýnGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOB0001 doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání dovedností v oblasti programových nástrojů pro modelování komplexních mechatronických systémů a simulace jejich chování. Předmět je zaměřen zejména na možnosti modelování vazeb mezi mechanickým subsystémem a subsystémy řídicím a pohonným. Posluchači získají přehled v oblasti dostupných simulačních nástrojů pro modelování mechatronických systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá modelováním komplexních mechatronických systémů a simulací jejich chování. Předmět je zaměřen zejména na možnosti modelování vazeb mezi mechanickým subsystémem a řídicím a pohonným subsystémem s využitím moderních simulačních systémů. Představena je metodika tzv. kosimulace, tj. současného chodu simulačních programů a jejich datového propojení za účelem vyšetřování vzájemných vazeb mezi subsystémy.

Povinná literatura:

[1] Sciavicco, L., Siciliano, B. Modelling and Control of Robot Manipulators. Second Edition. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg, 2000. ISBN 1852332212 [2] De Silva, Clarence W. Mechatronics: An Integrated Approach. CRC Press, 2004. ISBN 0849312744

Doporučená literatura:

[1] Angeles, J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems. 2nd Edition. Springer-Verlag New York, 2003. ISBN 038795368X [2] Tsai, L. W. Robot analysis – The mechanics of serial and parallel manipulators. New York: John Wiley & Sons, 1999. ISBN 0-471-32593-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování projektu zaměřeného na modelování mechatronických systémů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti systémů pro modelování mechatronických systémů - Matlab, MSC Adams, V-Rep, Process Simulate a podobných.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Dynamický model mechanismů: Základní principy modelování mechanismů Lagrangeova pohybová rovnice Newton-Eulerovy vztahy, Dynamický model mechanismu v prostředí Pro/Engineer, Dynamický model mechanismu v prostředí MSC/Adams, Modelování mechanismů v prostředí Matlab. Dynamika a řízení pohonů: Modelování dynamiky pohonů, Momentové řízení pohonů Řízení mechatronických systémů: Stavová reprezentace řízeného objektu, Linearizace nelineárních systémů, Syntéza optimálního řízení. Simulace mechatronických systémů: Ko-Simulace chování mechatronických systémů v prostředí Matlab a MSC/Adams, Vyšetřování interakce mezi jednotlivými subsystémy, Možnosti optimalizace celého mechatronického systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku