354-0909/03 – Modelování mechatronických systémů (MECHS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOB0001 prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání dovedností v oblasti programových nástrojů pro modelování komplexních mechatronických systémů a simulace jejich chování. Předmět je zaměřen zejména na možnosti modelování vazeb mezi mechanickým subsystémem a subsystémy řídicím a pohonným. Posluchači získají přehled v oblasti dostupných simulačních nástrojů pro modelování mechatronických systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá modelováním komplexních mechatronických systémů a simulací jejich chování. Předmět je zaměřen zejména na možnosti modelování vazeb mezi mechanickým subsystémem a řídicím a pohonným subsystémem s využitím moderních simulačních systémů. Představena je metodika tzv. kosimulace, tj. současného chodu simulačních programů a jejich datového propojení za účelem vyšetřování vzájemných vazeb mezi subsystémy.

Povinná literatura:

[1] GARAN, Martin. Modelovanie a simulácia mechatronických systémov 2. 1. Vydavaťeľstvo STU, 2020. ISBN 978-80-227-5034-9. [2] ZAPLATÍLEK, Karel. MATLAB - začínáme se systémy. Knihovnicka.cz. Brno: Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-7399-299-6. [3] GREPL, Robert. Modelování mechatronických systémů v Matlab SimMechanics. Praha: BEN - technická literatura, 2007. ISBN 978-80-7300-226-8. [4] Skařupa, J. Průmyslové roboty a manipulátory. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 260 s. ISBN 978-80-248-1522-0.

Doporučená literatura:

[1] DUCHOŇ, František a kol.. Riadenie mobilných robotov. 1. FELIA, 2023. ISBN 978-80-89824-14-4. [2] HRONCOVÁ, Darina; HUŇADY, Róbert; MIKOVÁ, Ľubica a SIVÁK, Peter. Simulácia v programe Matlab/Simulink. 1. Technická univerzita v Košiciach, 2020. ISBN 9788055334707. [3] Modelovanie prenosu dát v prostredí Matlab, Simulink a Communications System Toolbox. 1. EDIS, 2014. ISBN 9788055408965. [4] KARBAN, Pavel. Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 978-802-5114-483.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování projektu zaměřeného na modelování mechatronických systémů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti systémů pro modelování mechatronických systémů - Matlab, MSC Adams, CoppeliaSim, Process Simulate a podobných.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Dynamický model mechanismů: Základní principy modelování mechanismů Lagrangeova pohybová rovnice Newton-Eulerovy vztahy, Dynamický model mechanismu v prostředí Pro/Engineer, Dynamický model mechanismu v prostředí MSC/Adams, Modelování mechanismů v prostředí Matlab. Dynamika a řízení pohonů: Modelování dynamiky pohonů, Momentové řízení pohonů Řízení mechatronických systémů: Stavová reprezentace řízeného objektu, Linearizace nelineárních systémů, Syntéza optimálního řízení. Simulace mechatronických systémů: Ko-Simulace chování mechatronických systémů v simulačním prostředí, Vyšetřování interakce mezi jednotlivými subsystémy, Možnosti optimalizace celého mechatronického systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.