354-0912/01 – Teorie řešení inovačních zadání (TRIZ)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír MostýnGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFEI, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+25
kombinovaná Zkouška 25+25

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí inovačních postupů v oblasti technických systémů, založených na metodice TRIZ - Teorie řešení inovačních zadání a ARIZ - Algoritmy řešení inovačních zadání. Dalším důležitým cílem je zvládnutí počítačové podpory pro tyto činnosti - CAI (Computer Aided Innovation) systému Invention Machine Goldfire.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

TRIZ (Teorie řešení inovačních zadání) přináší systematický přístup k analýze náročných problémů, které vyžadují značnou vynalézavost a poskytuje řadu strategií a nástrojů pro nalezení důmyslných řešení. Na základě výsledků masivního výzkumu, na kterém je tato teorie založena, bylo zjištěno, že většina problémů, které vyžadují vynalézavé řešení, typicky přináší potřebu překonat dilema nebo najít kompromis mezi dvěma protichůdnými technickými, fyzikálními i jinými požadavky. Hlavním smyslem analýzy TRIZ je systematická aplikace strategie a nástrojů vedoucí k nalezení lepšího řešení, které překoná potřebu kompromisu mezi protichůdnými požadavky. Teorie formuluje důmyslné principy, které pomáhají převést Specifický problém na Typický problém, pro Typický problém nalézt Typické řešení definováním a řešením rozporu a systematickým výběrem principů, které mohou být použity k překonání rozporu v řešeném problému, umožňují nalezení konečného Specifického řešení, blízkého ideálnímu výsledku. Zároveň tyto principy umožňují cílevědomé soustředění se na daný problém. Teorie představuje ARIZ (Algoritmus řešení inovačních zadání) jako základní metodologii teorie TRIZ. K dispozici je řada počítačových programů, využívající teorii TRIZ, které poskytují asistenci inženýrům a vynálezcům pro nalezení inovativních řešení technologických problémů, tento kurz využívá systém Invention Machine Goldfire, jako jeden z nejlepších CAI softwarů, který se zároveň zabývá analýzou a předpovídáním trendů evoluce, zda existující řešení pravděpodobně umožní rozvoj následujících generací vyvíjených systémů.

Povinná literatura:

Skařupa, J. Kreativita a inovační myšlení v konstruování. 1. vyd. Skriptum VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2007. 228 stran. ISBN 978-80-248-1717-0

Doporučená literatura:

BUŠOV, B., JIRMAN, P., DOSTÁL, V. Tvorba a řešení inovačních zadání (HA + ARIZ). 1. vyd. Brno: IndusTRIZ International, Ltd. Brno, 1996. 160 s. SKAŘUPA, J. Metodika konstruování. 1. vyd. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. 158 s. ISBN 80-7078-167-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování samostatného projektu řešícího technický rozpor a inovaci vybraného systému.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z oblasti metodiky konstruování SKAŘUPA, J. Metodika konstruování. 1. vyd. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. 158 s. ISBN 80-7078-167-X.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metodika TRIZ – Teorie řešení inovačních zadání. Historie vzniku a základy metody, základní součásti a principy. 2. Funkčně nákladová analýza – FNA, analýza komponent a struktury objektu, hierarchický model komponent, model struktury technického systému, komponentní a strukturní analýza. 3. Analýza funkcí a parametrů funkcí, model funkcí technického systému, klasifikace funkcí podle kritérií významnost, užitečnost, stupeň plnění v parametru 4. Zdokonalování objektu „svinováním“ jeho struktury, svinování struktury konstrukcí a zařízení, podmínky svinování. 5. Zdokonalování objektu „rozvíjením“ jeho funkcí, doplňkové funkce a doplňkové náklady technického systému. 6. Algoritmus řešení inovačních zadání – ARIZ 7. Syntéza technického systému – TS, typové invenční úlohy, metody řešení typových úloh, technický rozpor, fyzikální rozpor, administrativní rozpor 8. Řešení technických rozporů – heuristické principy řešení. 9. Řešení fyzikálních rozporů – separační postupy řešení. 10.Příčinně následkové řetězce. 11.Model konfliktu a model jeho řešení. 12.Technické funkce a efekty přírodních věd.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.