361-0004/03 – Energetické stroje a zařízení (ESZ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní informace o konstrukci, výpočtu a provozu energetických strojů, včetně základů energetického hospodářství a vlivu provozu těchto strojů na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu je energie a lidská činnost, druhy energií a základní způsoby jejich transformace. Studenti získají základní informace o konstrukci, výpočtu a provozu energetických strojů, včetně základů energetického hospodářství a vlivu provozu těchto strojů na životní prostředí.

Povinná literatura:

Voráček a kol.: Energetické stroje. Skripta VŠB 1990. Mayer a kol.: Energetické stroje. SNTL Praha 1969. Salaba: Hospodaření energiemi v průmyslových závodech.Skripta ČVUT Praha,1982.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Energie a lidská činnost. Druhy energií, způsoby přeměn Objemové kompresory, základy teorie, provozní vlastnosti. 2. Proudové kompresory, základy teorie, provozní vlastnosti, Kompresní stanice. 3. Výroba a rozvody technických plynů a stlačeného vzduchu. Využití stlačeného vzduchu. 4. Objemová čerpadla, základy teorie, provozní vlastnosti.Proudová čerpadla, základy teorie, provozní vlastnosti.Čerpací stanice, rozvody kapalin. 5. Spalovací zařízení a výměníky tepla. Dispozice, účinnosti, provozní vlastnosti. 6. Plynárenství. Zdroje a přeměna energie topných plynů.Rozvody a využití. 7. Spalovací motory. Základy teorie. Teoretické oběhy. Konstrukce. 8. Spalovací motory, použirtí, provozní vlastnosti, regulace, hospodárnost provozu. 9. Tepelné turbíny, základy teorie. Způsob provedení, užití a hospodárnost provozu. 10. Energetické centrály, Elektrárny a teplárny s parními a spalovacími turbínami, kogenerační jednotky s pístovými motory a výtopny. Celková hospodárnost přeměny energie. 11. Vliv provozu energetických zařízení na životní prostředí. Emise imise, hluk a jejich snižování. 12. Základy energetického hospodářství, zušlechťování energie, rozvod a využití na místě spotřeby. Hospodaření jednotlivými druhy energie. 13. Energetické charakteristiky, technické a technicky zdůvodněné ukazatele spotřeby energie. Optimální využití strojů a zařízení. Navrhování a provoz výrobních agregátů z hlediska spotřeby energií 14. Minimalizace spotřeby energie, řízení provozu, energetické dispečinky. Výrobní náklady na využití energie. Ekonomické rozbory.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.