361-0015/01 – Parní kotle ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Vilimec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zrušen v roce 2004 1. Stavba kotlů. Volba typu, velikosti a parametrů kotle, funkce a rozdělení kotlů, ohřev napájecí vody, ohřev vzduchu, napájecí voda pro kotel. Kotle na odpadní teplo a pro likvidaci odpadů. Tepelná bilance kotle, výrobní teplo, účinnost. Výpočet a volba ohříváku vzduchu, postup tepelného výpočtu kotle. 2. Ohniště kotle. Volba a konstrukce ohniště roštového, práškového a fluidního kotle. Stěny ohniště. Ohniště přetlakové a podtlakové, volba a konstrukce fluidního roštu. Návrh a výpočet ohniště roštového, práškového, fluidního kotle, na kapalná a plynná paliva. Zatížení ohniště, teplota na konci ohniště, Gravičova metoda, pásmový výpočet ohniště. 3. Výparník kotle s přirozenou cirkulací. Řazení ploch, funkce bubnu, schema zapojení, vybavení zákonným a pojistným zařízením. Výpočet: přirozené cirkulace, separace, účinnost separace páry a vody, hydraulický výpočet kotle, návrh napaječky. 4. Výparník kotle s nucenou cirkulací. Typy výparníků, hydrodynamika varnice, řazení ploch kotle, pojistné zařízení. Stabilita proudění, kriterium stability varnic. Hydraulický výpočet, návrh napáječky a oběhového čerpadla. 5. Přehřívák a přihřívák páry. Dělení a návrh přehříváků a přihříváků, jejich konstrukce, charakteristika. Řazení přehříváků a přihříváků. Výpočet hydraulické nerovnoměrnosti v paralelních trubkách přehříváků a přihříváků. Teplota stěny trubky. 6. Ohřívák vody a vzduchu. Volba a konstrukce ohříváku vody a vzduchu, umístění v kotli, abrase. Výpočet eroze, koroze - nízko a vysokoteplotní. 7. Aerodynamický výpočet kotle. Výpočet na straně paliva, vzduchu, vody, spalin. Aerodynamika fluidní vrstvy. Určení velikosti ventilátoru a komína. 8. Příprava a doprava paliva. Tuhé, kapalné a plynné palivo a odpady. Návrh pomocných zařízení. 9. Tepelné namáhání částí kotlů. Volba materiálu, creep, perlitické a austenitické oceli pro vysoké teploty. Dovolené a přídavné tepelné nbamáhání. Výpočet životnosti částí kotle. 10. Regulační obvody. Vliv tlaku a regulace teploty. Blokové schéma, statické a dynamické charakteristiky, stabilita obvodu. 11. Dynamika a najíždění. Výparníku, bubnu, přehříváku a přihříváku, varného systému jako celku, vzducho- spalinového traktu. 12. Regulace spalování. U pevného paliva, plynu a topného oleje, kombinovaného ohniště, s hlediska minimalizace plynných a tuhých emisí. 13.Regulace teploty přihřáté a přehřáté páry. Na straně spalin, na straně páry, u kotlů na odpadní teplo. 14. Regulace podtlaku v ohništi a hladiny vody. U kotlů s ohništěm, u kotlů na odpadní teplo, u malých a velkých kotlů. 15. Najíždění a odstavování kotle. Ze a do studeného stavu, z a do teplého stavu, havarijní odstavování, přejímky kotlů.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stavba kotlů. Volba typu, velikosti a parametrů kotle, funkce a rozdělení kotlů, ohřev napájecí vody, ohřev vzduchu, napájecí voda pro kotel. Kotle na odpadní teplo a pro likvidaci odpadů. Tepelná bilance kotle, výrobní teplo, účinnost. Výpočet a volba ohříváku vzduchu, postup tepelného výpočtu kotle. 2. Ohniště kotle. Volba a konstrukce ohniště roštového, práškového a fluidního kotle. Stěny ohniště. Ohniště přetlakové a podtlakové, volba a konstrukce fluidního roštu. Návrh a výpočet ohniště roštového, práškového, fluidního kotle, na kapalná a plynná paliva. Zatížení ohniště, teplota na konci ohniště, Gravičova metoda, pásmový výpočet ohniště. 3. Výparník kotle s přirozenou cirkulací. Řazení ploch, funkce bubnu, schema zapojení, vybavení zákonným a pojistným zařízením. Výpočet: přirozené cirkulace, separace, účinnost separace páry a vody, hydraulický výpočet kotle, návrh napaječky. 4. Výparník kotle s nucenou cirkulací. Typy výparníků, hydrodynamika varnice, řazení ploch kotle, pojistné zařízení. Stabilita proudění, kriterium stability varnic. Hydraulický výpočet, návrh napáječky a oběhového čerpadla. 5. Přehřívák a přihřívák páry. Dělení a návrh přehříváků a přihříváků, jejich konstrukce, charakteristika. Řazení přehříváků a přihříváků. Výpočet hydraulické nerovnoměrnosti v paralelních trubkách přehříváků a přihříváků. Teplota stěny trubky. 6. Ohřívák vody a vzduchu. Volba a konstrukce ohříváku vody a vzduchu, umístění v kotli, abrase. Výpočet eroze, koroze - nízko a vysokoteplotní. 7. Aerodynamický výpočet kotle. Výpočet na straně paliva, vzduchu, vody, spalin. Aerodynamika fluidní vrstvy. Určení velikosti ventilátoru a komína. 8. Příprava a doprava paliva. Tuhé, kapalné a plynné palivo a odpady. Návrh pomocných zařízení. 9. Tepelné namáhání částí kotlů. Volba materiálu, creep, perlitické a austenitické oceli pro vysoké teploty. Dovolené a přídavné tepelné nbamáhání. Výpočet životnosti částí kotle. 10. Regulační obvody. Vliv tlaku a regulace teploty. Blokové schéma, statické a dynamické charakteristiky, stabilita obvodu. 11. Dynamika a najíždění. Výparníku, bubnu, přehříváku a přihříváku, varného systému jako celku, vzducho- spalinového traktu. 12. Regulace spalování. U pevného paliva, plynu a topného oleje, kombinovaného ohniště, s hlediska minimalizace plynných a tuhých emisí. 13.Regulace teploty přihřáté a přehřáté páry. Na straně spalin, na straně páry, u kotlů na odpadní teplo. 14. Regulace podtlaku v ohništi a hladiny vody. U kotlů s ohništěm, u kotlů na odpadní teplo, u malých a velkých kotlů. 15. Najíždění a odstavování kotle. Ze a do studeného stavu, z a do teplého stavu, havarijní odstavování, přejímky kotlů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.