361-0028/01 – Termomechanika (Termo)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

PŘEDMĚT SE OD r.2002/2003 NEVYUČUJE 1. Význam předmětu. 2. Druhy pracovní látky, základní pojmy. Ideální plyn: základní zákony, rovnice stavu. 3. První zákon termodynamiky. Vratné zněny stavu ideálního plynu. Tepelné oběhy přímé a obrácené. 4. Druhý zákon termodynamiky. Entropie. Děje vratné a nevratné. Porovnávací oběhy spalovacích motoů a turbin. Kompresory. 5. Reálný plyn, zjednodušený výpočet. Směsi plynů, mísení plynů. Páry: základní pojmy, použití tabulek a diagramů. Změny stavu páry. Ideální parní oběh. Chladící zařízení. Směsi plynů a par, vlhký vzduch. 6. Prudění vzdušin. Rovnice kontinuity a pohybová rovnice. Izoentropický a skutečný výtok plynů a par. Dýza a difuzor. 7. Druhy sdílení tepla, základní pojmy a zákony. Diferenciální rovnice vedení tepla. Stacionární vedení a prostup tepla, neomezená stěna rovinná a válcová. 8. Přestup tepla při proudění tekutin. Teorie podobnosti, tvary kriteriálních rovnic. Přestup tepla při změně skupenství. Tepelné záření. Těleso absolutně černé, šedé těleso. Přenos tepla zářením mezi povrchy oddělenými průteplivým prostředím. 9. Tepelný výpočet rekuperativních výměníků tepla. Účel a návrh tepelné izolace. Základ výpočtu nestacionárního vedení tepla. 10. Třídění a složení paliv. Základy termochemie. Hmotné bilance při spalování pevných, kapalných a plynných paliv. Adiabatická spalovací teplota. Základy kinetiky spalování.

Povinná literatura:

[1] KADLEC, Z. Temomechanika - návody do cvičení. 1. vyd. Ostrava : VŠB, 1989. 221 s. [2] NOŽIČKA, J. Termomechanika. 1.vyd. Praha: ČVUT, 1998, 179 s. ISBN 80- 01-01836-9. [3] HLOUŠEK, J. A KOL. Termomechanika. 1.vyd. Brno: VUT, 1992, 297 s. ISBN 80-214-0387-X.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Probíraná látka navazuje na předmět Fyzika, má těsnou vazbu s předmětem Hydromechanikou a je základem pro mnoho technických oborů. Studenti se podrobněji seznámí s termodynamikou plynů a okrajově se sdílením tepla. Tyto poznatky jsou nutným předpokladem pro pochopení podstaty hospodárného získávání, transformace a rozvodu tepelné energie. Umožňuje správné řízení technologických procesů a jsou nepostradatelné i pro řadu běžných tepelně technických výpočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku