361-0028/01 – Thermomechanics (Termo)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 18+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

PŘEDMĚT SE OD r.2002/2003 NEVYUČUJE 1. Význam předmětu. 2. Druhy pracovní látky, základní pojmy. Ideální plyn: základní zákony, rovnice stavu. 3. První zákon termodynamiky. Vratné zněny stavu ideálního plynu. Tepelné oběhy přímé a obrácené. 4. Druhý zákon termodynamiky. Entropie. Děje vratné a nevratné. Porovnávací oběhy spalovacích motoů a turbin. Kompresory. 5. Reálný plyn, zjednodušený výpočet. Směsi plynů, mísení plynů. Páry: základní pojmy, použití tabulek a diagramů. Změny stavu páry. Ideální parní oběh. Chladící zařízení. Směsi plynů a par, vlhký vzduch. 6. Prudění vzdušin. Rovnice kontinuity a pohybová rovnice. Izoentropický a skutečný výtok plynů a par. Dýza a difuzor. 7. Druhy sdílení tepla, základní pojmy a zákony. Diferenciální rovnice vedení tepla. Stacionární vedení a prostup tepla, neomezená stěna rovinná a válcová. 8. Přestup tepla při proudění tekutin. Teorie podobnosti, tvary kriteriálních rovnic. Přestup tepla při změně skupenství. Tepelné záření. Těleso absolutně černé, šedé těleso. Přenos tepla zářením mezi povrchy oddělenými průteplivým prostředím. 9. Tepelný výpočet rekuperativních výměníků tepla. Účel a návrh tepelné izolace. Základ výpočtu nestacionárního vedení tepla. 10. Třídění a složení paliv. Základy termochemie. Hmotné bilance při spalování pevných, kapalných a plynných paliv. Adiabatická spalovací teplota. Základy kinetiky spalování.

Compulsory literature:

[1] KADLEC, Z. Temomechanika - návody do cvičení. 1. vyd. Ostrava : VŠB, 1989. 221 s. [2] NOŽIČKA, J. Termomechanika. 1.vyd. Praha: ČVUT, 1998, 179 s. ISBN 80- 01-01836-9. [3] HLOUŠEK, J. A KOL. Termomechanika. 1.vyd. Brno: VUT, 1992, 297 s. ISBN 80-214-0387-X.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Probíraná látka navazuje na předmět Fyzika, má těsnou vazbu s předmětem Hydromechanikou a je základem pro mnoho technických oborů. Studenti se podrobněji seznámí s termodynamikou plynů a okrajově se sdílením tepla. Tyto poznatky jsou nutným předpokladem pro pochopení podstaty hospodárného získávání, transformace a rozvodu tepelné energie. Umožňuje správné řízení technologických procesů a jsou nepostradatelné i pro řadu běžných tepelně technických výpočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.