361-0040/01 – Measurement ,Testing and Controls ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Ladislav Vilimec
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA19 Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+3
Part-time Credit 3+14

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní rozdělení měřících přístrojů pro měření tlaku. Principy funkce. 2. Základní rozdělení měřících přístrojů pro měření teplot. Principy funkce. 3. Měření průtočného množství. Druhy měřidel. Výpočty clony. 4. Měřicí přístroje pro měření vlhkosti vzduchu. 5. Způsoby nměření hladiny (stavoznaky). 6. Základní způsoby měření výkonu a příkonu. 7. Měření spotřeby tepelné energie v páře a horké vodě. 9. Základní způsoby a principy analýzy topných plynů a spalin. 10.Druhy zkoušek energetických zařízení. Příprava a vlastní provedení přejímacích a garančních zkoušek. 11.Chyby při měření. Pojmy, Gaussova křivka chyb, stanovení přesnosti měřícího přístroje, stanovení pravděpodobné chyby měření z více naměřených veličin. 12.Základní pojmy v regulační technice. Regulovaná soustava, vlastnosti regulačního obvodu, přechodové charakteristiky. Požadavky na regulační obvod. 13.Způsoby regyulace energetických agregátů. Regulační obvod spalovacích zařízení. Automatizace provozu. Využití výpočetní techniky k řízení. 14.Energetický dispečink. Sledované parametry, přenos z měřeného místa, jednotlivé úrovně řízení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner