361-0042/01 – Chemie v energetice (chem.)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Jiří Tomčala
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM48 Ing. Jiří Tomčala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Vztah energetiky a chemie. Základní pojmy. Stechiometrické výpočty. 2. Fyzikálně-chemické aspekkty energetiky. Kinetika chenických reakcí. Termodynamika. Transformace energie při chemické reakci. Reakční a slučovací teplo. Chemická rovnováha. Chemický potenciál. 3. Koroze v energetice. Systém kov - voda. Vysokoteplotní koroze. 4. Voda v energetice. Chemické chování vody a roztoků. Čistota vody a požadavky v energetice. 5. Chemické aspekty jaderné energetiky. Radiační chemie. Chemické režimy dekonmtaminace. Zpracování a uložení odpadů. 6. Chemické reakce spalování a tvorby plynných emisí. Chemické procesy tvorby a likvidace emisí SO2, NOx a dalších škodlivin při spalovacích procesech a likvidace odpadů. 7. Analytické metody v energetice. Palivo, voda, odpady. Klasická analýza, analyzátory.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vztah energetiky a chemie. Základní pojmy. Stechiometrické výpočty. 2. Fyzikálně-chemické aspekkty energetiky. Kinetika chenických reakcí. Termodynamika. Transformace energie při chemické reakci. Reakční a slučovací teplo. Chemická rovnováha. Chemický potenciál. 3. Koroze v energetice. Systém kov - voda. Vysokoteplotní koroze. 4. Voda v energetice. Chemické chování vody a roztoků. Čistota vody a požadavky v energetice. 5. Chemické aspekty jaderné energetiky. Radiační chemie. Chemické režimy dekonmtaminace. Zpracování a uložení odpadů. 6. Chemické reakce spalování a tvorby plynných emisí. Chemické procesy tvorby a likvidace emisí SO2, NOx a dalších škodlivin při spalovacích procesech a likvidace odpadů. 7. Analytické metody v energetice. Palivo, voda, odpady. Klasická analýza, analyzátory.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.