361-0043/01 – Spalování a spalovací zařízení ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS30 prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Charakteristiky paliv. Uhlí - význam, složení, vlastnosti. Kapalná a plynná paliva. Postavení fosilních paliv v energetice. Jiné druhy paliv. Statika spalování. Dokonalé a nedokonalé spalování. Hodnocení kvality spalovacího procesu, přebytek vzduchu. Kinetika spalování. Koncentrace. Zákon chemické rovnováhy. Disociace produktů hoření. Rychlost chemických reakcí. Přenosové jevy v procesu hoření. Difůze, kinetické a difůzní hoření. Tepelná teorie vznícení. Spalování tuhých paliv. Způsoby spalování, klasifikace , parametry. Kriteria a charakteristiky ohnišť. Nové spalovací systémy. Řízení spalovacího procesu. Spalování kapalných a plynných paliv. Tvorba škodlivin při spalování. Mechanizmus tvorby škodlivin. Možnosti minimalizace emisí. Odsiřovací a denitrifikační metody. Snižování emisí CO2. Zbytky po spalování. Účinnost spalování, spalovací zařízení. Význam, hodnocení, způsoby stanovení.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristiky paliv. Uhlí - význam, složení, vlastnosti. Kapalná a plynná paliva. Postavení fosilních paliv v energetice. Jiné druhy paliv. 2. Statika spalování. Dokonalé a nedokonalé spalování. Hodnocení kvality spalovacího procesu, přebytek vzduchu. 3. Kinetika spalování. Koncentrace. Zákon chemické rovnováhy. Disociace produktů hoření. Rychlost chemických reakcí. 4. Přenosové jevy v procesu hoření. Difůze, kinetické a difůzní hoření. Tepelná teorie vznícení. 5. Spalování tuhých paliv. Způsoby spalování, klasifikace , parametry. Kriteria a charakteristiky ohnišť. Nové spalovací systémy. Řízení spalovacího procesu. 6. Spalování kapalných a plynných paliv. 7. Tvorba škodlivin při spalování. Mechanizmus tvorby škodlivin. Možnosti minimalizace emisí. Odsiřovací a denitrifikační metody. Snižování emisí CO2. Zbytky po spalování. 8. Účinnost spalování, spalovací zařízení. Význam, hodnocení, způsoby stanovení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.