361-0043/01 – Combustion and Combustion Facilities ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOS30 prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristiky paliv. Uhlí - význam, složení, vlastnosti. Kapalná a plynná paliva. Postavení fosilních paliv v energetice. Jiné druhy paliv. 2. Statika spalování. Dokonalé a nedokonalé spalování. Hodnocení kvality spalovacího procesu, přebytek vzduchu. 3. Kinetika spalování. Koncentrace. Zákon chemické rovnováhy. Disociace produktů hoření. Rychlost chemických reakcí. 4. Přenosové jevy v procesu hoření. Difůze, kinetické a difůzní hoření. Tepelná teorie vznícení. 5. Spalování tuhých paliv. Způsoby spalování, klasifikace , parametry. Kriteria a charakteristiky ohnišť. Nové spalovací systémy. Řízení spalovacího procesu. 6. Spalování kapalných a plynných paliv. 7. Tvorba škodlivin při spalování. Mechanizmus tvorby škodlivin. Možnosti minimalizace emisí. Odsiřovací a denitrifikační metody. Snižování emisí CO2. Zbytky po spalování. 8. Účinnost spalování, spalovací zařízení. Význam, hodnocení, způsoby stanovení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner