361-0044/01 – Experimental Methods in Energetics ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3
Part-time Graded credit 4+9

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Měření v energetice. Metodika měření, chyby měření, zpracování výsledků, dokumentace zkoušek. 2. Měření základních veličin v energetice. Měření tlaku, teploty, relativní vlhkosti vzduchu, měření objemového a hmotového průtoku, měření výkonu. 3. Měření akustických veličin. 4. Základní rozbory tuhých a kapalných paliv. Hrubý rozbor, základní rozbory spalin, napájecí a kotelní vody a páry. Měření emisí. 5. Měření na strojích. Bilance výměníků tepla. 6. Tepelná (garanční) zkouška parního kotle, parní turbiny,charakteristiky kompresorů a čerpadel. Měření na chladicím zařízení, měření na odprašovacím zařízení. 7. Měření chvění a hluku.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner