361-0049/01 – Vodní hospodářství v energetice ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Jiří Tomčala
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM48 Ing. Jiří Tomčala
VYT20 Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na předměty termomechanika a hydromechanika. Studenti se seznámí se základními poznatky o vodě, vlastnostmi jednotlivých typů vod v průmyslu, její úpravě pro různá použití (pitná voda, provozní vody, odpadní vody), akumulaci vody, dopravě vody a legislativě ve vodním hospodářství. Tvůrčí myšlení je rozvíjeno při výpočtech věnovaných jednotlivým úsekům předmětu.Cílem předmětu je získání základních poznatků pro absolventa, který bude pracovat jako provozovatel zařízení ve vodním hospodářství závodu.

Povinná literatura:

[1] Kysela, Tomčala : Vodní hospodářství. Skripta VŠB TUO Ostrava. 2000. 102 s. ISBN 80-7078-752-X [2] Martoň a kol : Získavanie, úprava, čistěnie a ochrana vod. ALFA Bratislava. 1991. 648 s. ISBN 80-05-00830-9 [3] Tuček a kol.: Základní procesy a výpočty v technologii vody. SNTL Praha 1977. 494 s. [4] ČSN příslušející k danému oboru

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: 1. Výpočet celkové solnosti a tvrdosti vody. 2. Výpočet celkové solnosti a tvrdosti vody - pokračování 3. Vodní hospodářství teplárny 4. Vodní hospodářství teplárny - pokračování 5. Vodní hospodářství teplárny – pokračování 6. Vodní hospodářství teplárny – pokračování 7. Výpočet velikosti odpadní nádrže dle THN 8. Výpočet velikosti odpadní nádrže dle THN– pokračování 9. Výpočet velikosti odpadní nádrže dle THN– pokračování 10. Studie pro návrh investičního záměru čistírny městských odpadních vod 11. Studie pro návrh investičního záměru čistírny městských odpadních vod– pokračování 12. Studie pro návrh investičního záměru čistírny městských odpadních vod– pokračování 13. Exkurze 14. Dopracování programů, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení (10) Tepelně energetická zařízení K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.