361-0054/01 – Ochrana ovzduší v průmyslu ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Vnější ovzduší, jeho složení a kvalita. Vznik škodlivin v atmosféře a mechanizmus jejich šíření. Transfer emisí plynných, aerosolů, spad tuhých částic. Výpočet znečištění ovzduší pro stanovení technických parametrů zdrojů. 2. Legislativa ochrany ovzduší. ČS normy a předpisy, emisní limity pro průmyslové a komunální zdroje, NKP škodlivin. 3. Plynné emise a jejich minimalizace. Vznik plynných škodlivých emisí u typických spalovacích zařízení v průmyslu ( energetika, spalovny, chemický a hutní průmysl). Odsiřovací metody, jejich princip a aplikace (suché, mokré,regenerační, absorbční aj.). Redukce emisí NOx, HCl a dalších. Technická řešení prostředků k omezení plynných emisí. Minimalizace tvorby škodlivin úpravami technologie. Metodika měření emisí plynných škodlivin: principy metod, přístrojová technika pro periodická a kontinuální měření. 4. Emise tuhých částic a jejich snižování: zdroje emisí a jejich výpočet. Základní parametry průmyslových odlučovacích zařízení ( odlučivost, hutnost, tlaková ztráta, vliv změny vstupních podmínek). Řazení odlučovačů. Odlučovací principy pro odlučování tuhých částic. Suché mechanické odlučovače: gravitační, setrvačné (žaluziové, odstředivé, cyklonové, multicyklony), rotační odstředivé. Elektrické odlučovače. Výpočet odlučivosti, řešení suchých a mokrých EO, provozní charakteristiky, použití. Filtry: odlučivost, vlastnosti a aplikace filtrů, filtrační materiály, čištění filtrů, používané typy v průmyslu a energetice. 5. Metody měření a kontroly tuhých emisí: gravimetrická metoda - její princip a použití. Elektrické metoda. Analýza a hodnocení zachycených prachů (granulometrie, složení). 6. Ochrana vnitřního ovzduší. Požadavky na kvalitu, způsoby a metodika měření jakosti vnitřního prostředí pro různé podmínky lidské činnosti. Přípustné imisní koncentrace škodlivin, NKP - nejvyšší přípustná koncentrace. Snižování prašnosti v hutních prrovozech a v důlních dílech (důlní odlučovače, separátní větrání, úprava vnitřního, klimatu). Metody měření kvality ovzduší v dolech.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vnější ovzduší, jeho složení a kvalita. Vznik škodlivin v atmosféře a mechanizmus jejich šíření. Transfer emisí plynných, aerosolů, spad tuhých částic. Výpočet znečištění ovzduší pro stanovení technických parametrů zdrojů. 2. Legislativa ochrany ovzduší. ČS normy a předpisy, emisní limity pro průmyslové a komunální zdroje, NKP škodlivin. 3. Plynné emise a jejich minimalizace. Vznik plynných škodlivých emisí u typických spalovacích zařízení v průmyslu ( energetika, spalovny, chemický a hutní průmysl). Odsiřovací metody, jejich princip a aplikace (suché, mokré,regenerační, absorbční aj.). Redukce emisí NOx, HCl a dalších. Technická řešení prostředků k omezení plynných emisí. Minimalizace tvorby škodlivin úpravami technologie. Metodika měření emisí plynných škodlivin: principy metod, přístrojová technika pro periodická a kontinuální měření. 4. Emise tuhých částic a jejich snižování: zdroje emisí a jejich výpočet. Základní parametry průmyslových odlučovacích zařízení ( odlučivost, hutnost, tlaková ztráta, vliv změny vstupních podmínek). Řazení odlučovačů. Odlučovací principy pro odlučování tuhých částic. Suché mechanické odlučovače: gravitační, setrvačné (žaluziové, odstředivé, cyklonové, multicyklony), rotační odstředivé. Elektrické odlučovače. Výpočet odlučivosti, řešení suchých a mokrých EO, provozní charakteristiky, použití. Filtry: odlučivost, vlastnosti a aplikace filtrů, filtrační materiály, čištění filtrů, používané typy v průmyslu a energetice. 5. Metody měření a kontroly tuhých emisí: gravimetrická metoda - její princip a použití. Elektrické metoda. Analýza a hodnocení zachycených prachů (granulometrie, složení). 6. Ochrana vnitřního ovzduší. Požadavky na kvalitu, způsoby a metodika měření jakosti vnitřního prostředí pro různé podmínky lidské činnosti. Přípustné imisní koncentrace škodlivin, NKP - nejvyšší přípustná koncentrace. Snižování prašnosti v hutních prrovozech a v důlních dílech (důlní odlučovače, separátní větrání, úprava vnitřního, klimatu). Metody měření kvality ovzduší v dolech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení (10) Tepelně energetická zařízení K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.