361-0055/01 – Vytápění, větrání, klimatizace ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIH90 doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Tepelné a vlhkostní veličiny mikroklimatu, podmínky tepelné rovnováhy člověka a prostředí. 2. Výpočet tepelné ztráty a tepelné zátěže budov. Výpočtové metody dle ČSN pro ustálený i neustálený prostup tepla stěnami. Spotřeba energie pro provoz vytápěcích soustav. 3. Otopné soustavy teplovodní a horkovodní. Soustavy parní a teplovzdušné. Otopné plochy konvekčního a sálavého vytápění. Potrubní sítě otopných sosustav a jejich výpočet. Zdroje tepla, typy kotlů, bezpečnost provozu a regulace dodávky tepla. 4. Větrání vnitřních prostorů. Hmotnostní a tepelná bilance větraného prostoru, obrazy proudění ve větraném prostoru, izotermní a neizotermní proudy. Přirozené a nucené větrání (celkové a místní). Odsávací zařízení, řešení sacích otvorů, sací nástavce. Větrání velkých průmyslových hal. Vzduchovody a jejich řešení (těsnost, tlakové poměry, návrh ventilátorů púodle jejich charakteristiky). 5. Úprava vzduchu klimatizací, vlhkost vzducu. Základní klimatizační úpravy vzduchu a jejich znázornění v diagramu h - x, dimenzování klimatizačních zařízení: adiabatické vlhčení, chlazení s vlhčením, adiabatické chlazení vodou. Výměníky, sprchové pračky, chladící zařízení. Systémy klimatizačních jednotek, zpětné využití tepla z odváděného vzduchu. Regulace klimatizačních jednotek. Klimatizační systémy v průmyslových závodech, klimatizace důlních děl.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tepelné a vlhkostní veličiny mikroklimatu, podmínky tepelné rovnováhy člověka a prostředí. 2. Výpočet tepelné ztráty a tepelné zátěže budov. Výpočtové metody dle ČSN pro ustálený i neustálený prostup tepla stěnami. Spotřeba energie pro provoz vytápěcích soustav. 3. Otopné soustavy teplovodní a horkovodní. Soustavy parní a teplovzdušné. Otopné plochy konvekčního a sálavého vytápění. Potrubní sítě otopných sosustav a jejich výpočet. Zdroje tepla, typy kotlů, bezpečnost provozu a regulace dodávky tepla. 4. Větrání vnitřních prostorů. Hmotnostní a tepelná bilance větraného prostoru, obrazy proudění ve větraném prostoru, izotermní a neizotermní proudy. Přirozené a nucené větrání (celkové a místní). Odsávací zařízení, řešení sacích otvorů, sací nástavce. Větrání velkých průmyslových hal. Vzduchovody a jejich řešení (těsnost, tlakové poměry, návrh ventilátorů púodle jejich charakteristiky). 5. Úprava vzduchu klimatizací, vlhkost vzducu. Základní klimatizační úpravy vzduchu a jejich znázornění v diagramu h - x, dimenzování klimatizačních zařízení: adiabatické vlhčení, chlazení s vlhčením, adiabatické chlazení vodou. Výměníky, sprchové pračky, chladící zařízení. Systémy klimatizačních jednotek, zpětné využití tepla z odváděného vzduchu. Regulace klimatizačních jednotek. Klimatizační systémy v průmyslových závodech, klimatizace důlních děl.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.