361-0055/01 – Heating , Ventilation, Climatization ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LIH90 doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Tepelné a vlhkostní veličiny mikroklimatu, podmínky tepelné rovnováhy člověka a prostředí. 2. Výpočet tepelné ztráty a tepelné zátěže budov. Výpočtové metody dle ČSN pro ustálený i neustálený prostup tepla stěnami. Spotřeba energie pro provoz vytápěcích soustav. 3. Otopné soustavy teplovodní a horkovodní. Soustavy parní a teplovzdušné. Otopné plochy konvekčního a sálavého vytápění. Potrubní sítě otopných sosustav a jejich výpočet. Zdroje tepla, typy kotlů, bezpečnost provozu a regulace dodávky tepla. 4. Větrání vnitřních prostorů. Hmotnostní a tepelná bilance větraného prostoru, obrazy proudění ve větraném prostoru, izotermní a neizotermní proudy. Přirozené a nucené větrání (celkové a místní). Odsávací zařízení, řešení sacích otvorů, sací nástavce. Větrání velkých průmyslových hal. Vzduchovody a jejich řešení (těsnost, tlakové poměry, návrh ventilátorů púodle jejich charakteristiky). 5. Úprava vzduchu klimatizací, vlhkost vzducu. Základní klimatizační úpravy vzduchu a jejich znázornění v diagramu h - x, dimenzování klimatizačních zařízení: adiabatické vlhčení, chlazení s vlhčením, adiabatické chlazení vodou. Výměníky, sprchové pračky, chladící zařízení. Systémy klimatizačních jednotek, zpětné využití tepla z odváděného vzduchu. Regulace klimatizačních jednotek. Klimatizační systémy v průmyslových závodech, klimatizace důlních děl.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner