361-0057/01 – Operation and Testing of Facilities (30)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+4
Part-time Credit 3+14

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Provozní kontrola zařízení v technice ochrany ovzduší a vod. Metodika experimentálních postupů při ověřování záručních a provozních parametrů, záruky a tolerance měření. 2. Kontrola emisních limitů tuhých a plynných emisí. Měření celkové a frakční odlučivosti, charakteristiky elektrostatických odlučovačů. Analýza zachyceného vzorku tuhých emisí: zrnitost, toxické kovy, spalitelné látky. Účinnost snižování emisí pračkou, účinnost odsířovacích metod a snižování emisí NOx. 3. Provoz klimatizačních jednotek: měření chladícího výkonu, množství a vlhkosti vzduchu. Výměníky tepla (povrchové, směšovací, tepelné trubice). 4. Ověřování technických parametrů vytápěcích soustav, měření spotřeby tepla. 5. Stanovení hlučnosti a chvění ventilátorů, aplikace vibrační diagnostiky. Tlumení hlučnosti klimatizačních a větracích soustav. 6. Odpadní vody v průmyslu: čistírny vod hutního průmyslu a odpadních vod městské aglomerace. Kontrola stavu a množství důlních vod.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner