361-0057/01 – Provoz a zkoušení zařízení (30)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+4
kombinovaná Zápočet 3+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět dobíhá, poslední rok bude přednášen v r. 2004/2005 1. Provozní kontrola zařízení v technice ochrany ovzduší a vod. Metodika experimentálních postupů při ověřování záručních a provozních parametrů, záruky a tolerance měření. 2. Kontrola emisních limitů tuhých a plynných emisí. Měření celkové a frakční odlučivosti, charakteristiky elektrostatických odlučovačů. Analýza zachyceného vzorku tuhých emisí: zrnitost, toxické kovy, spalitelné látky. Účinnost snižování emisí pračkou, účinnost odsířovacích metod a snižování emisí NOx. 3. Provoz klimatizačních jednotek: měření chladícího výkonu, množství a vlhkosti vzduchu. Výměníky tepla (povrchové, směšovací, tepelné trubice). 4. Ověřování technických parametrů vytápěcích soustav, měření spotřeby tepla. 5. Stanovení hlučnosti a chvění ventilátorů, aplikace vibrační diagnostiky. Tlumení hlučnosti klimatizačních a větracích soustav. 6. Odpadní vody v průmyslu: čistírny vod hutního průmyslu a odpadních vod městské aglomerace. Kontrola stavu a množství důlních vod.

Povinná literatura:

AMBROS, F. Experimentální metody a technika. Praha : ČVUT, 1993. JIROUŠ F.,MARVAN J. Texperimentální cvičení,Měření v tepelníé energetice Praha : ČVUT, 1981. ČERNÝ V. Parní kotle. Praha : SNTL, 1975. RAJNIAK I.Tepelno ennergetické a emisní merania,. Bratislava : Ister Science, 1997.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Provozní kontrola zařízení v technice ochrany ovzduší a vod. Metodika experimentálních postupů při ověřování záručních a provozních parametrů, záruky a tolerance měření. 2. Kontrola emisních limitů tuhých a plynných emisí. Měření celkové a frakční odlučivosti, charakteristiky elektrostatických odlučovačů. Analýza zachyceného vzorku tuhých emisí: zrnitost, toxické kovy, spalitelné látky. Účinnost snižování emisí pračkou, účinnost odsířovacích metod a snižování emisí NOx. 3. Provoz klimatizačních jednotek: měření chladícího výkonu, množství a vlhkosti vzduchu. Výměníky tepla (povrchové, směšovací, tepelné trubice). 4. Ověřování technických parametrů vytápěcích soustav, měření spotřeby tepla. 5. Stanovení hlučnosti a chvění ventilátorů, aplikace vibrační diagnostiky. Tlumení hlučnosti klimatizačních a větracích soustav. 6. Odpadní vody v průmyslu: čistírny vod hutního průmyslu a odpadních vod městské aglomerace. Kontrola stavu a množství důlních vod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.