361-0064/01 – Reciprocing Machines ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAM30 prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 11+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

This course focuses upon volume compressors, pump and combustion engines. Teoretical and practical compressor cycle. Design. Operating and control. Pressure pipe nets.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod. Energetické generátory a motory pístové, rozdělení, použití. 2. Objemové kompresory. 2.1 Pístové kompresory. Hlavní části, základní typy, uspořádání. 2.2 Teoretické základy přeměny energie v pístovém kompresoru. Stroj ideální a skutečný. 2.3 Energetické bilance, ztráty a účinnosti. 3. Rotační kompresory. 3.1 Kompresory se dvěma rotačními písty, lamelové. 3.2 Šroubové kompresory. 4. Vývěvy, degazační stanice. 5. Kompresorové stanice, regulace. 6. Pístová čerpadla. 6.1 Základy teorie pístových čerpadel. 6.2 Význam a velikost větrníků. 6.3 Konstrukce a regulace. 7. Spalovací motory pístové. 7.1 Ideální a skutečné oběhy. 7.2 Konstrukce spalovacích motorů. 7.3 Charakteristiky, regulace, bilance.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner