361-0065/01 – Energetical Plants ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základy obecné energetiky. Zdroje a zásoby energie, bilance výroby a spotřeby elektrické energie, diagramy zatížení, základní typy energetických centrál. 2. Zvyšování účinnosti energetických a parních oběhů. Regenerace, přihřívání, optimalizace parametrů oběhů. 3. Metodika výpočtu tepelného schematu. Kondenzační s regenerací, přihříváním, teplárenský oběh. Detailní výpočet konstrukčních prvků tepelného schematu. 4. Paroplynové centrály. Termodynamika paroplynových oběhů, typy paroplynových elektráren a tepláren, rekonstrukce a modernizace stávajících elektráren. 5. Energetické centrály pro ekologické využití uhlí. Integrace zplyňování uhlí s paroplynovým cyklem, zplyňování s palivovými články, tlakové fluidní ohniště s paroplynovým oběhem. 6. Jaderné elektrárny a teplárny. Základní typy, technologická zařízení, projektování, modernizace a perspektivy. 7. Regulace, automatizace a řízení provozu a najíždění energetických centrál. 8. Zvláštní typy energetických centrál: s akumulací energie, s netradičními zdroji energie, magnetohydrodynamické, se spalovacími motory, s využitím termojaderné energie. 9. Výstavba energetických centrál, situační plán, hlavní výrobní objekt, dokumentace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering (10) Power Systems K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner