361-0067/01 – Construction Exercise II ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Ladislav Vilimec
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+5
Part-time Graded credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

V rámci konstrukčního cvičení II student pokračuje na pracích podle zadání diplomní práce. Pod vedením vedoucího diplomní práce a vedoucího cvičení využívá zpracovaných podkladů z Konstrukčního cvičení I vypracováním celkové dispozice, příp. složitějších konstrukčních částí zadaného zařízení. Požadavky na obsah a rozsah konstrukčního cvičení zadává vedoucí diplomní práce na začátku semestru písemně. Konstrukční cvičení II je ukončeno klasifikovaným zápočtem.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering (10) Power Systems K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner