361-0070/01 – Rozvody v průmyslových závodech ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYS20 doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Základní poměry při proudění plynů a kapalin. Izotermické a adiabatické proudění. Výpočet tlakové ztráty. 2. Pevnostní výpočet potrubí. Vnitřní přetlak, vnější zatížení a přídavné zatížení. 3. Výpočet průřezu potrubí, návrh potrubí. Klasifikace dle ČSN: jmenovitá světlost - DN, jmenovitý tlak - PN, pracovní stupně. 4. Tepelné ztráty a volba tloušťky izolace. provedení a materiály. 5. Jednotlivá zařízení potrubních rozvodů, dilatace a jejich kompenzace, zabezpečovací zařízení. Vedení rozvodů - zemní, kolektory, - nadzemní, nosné konstrukce. 6. Koroze potrubí, příčiny a způsoby ochrany, aktivní a pasivní. 7. Materiály potrubí. Ocelová potrubí, potrubí z plastických hmot, keramická potrubí. 8. Rozvody podle nositele energie. Rozvody topných a technických plynů,páry a horké vody, pitné a průmyslové vody, topných olejů. Specifické požadavky. 9. Základní měřené veličiny a měřicí přístroje. 10. Uvádění rozvodů do provozu. Zkoušky a přejímky. Provozní předpisy a ČSN.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět zrušen 1. Základní poměry při proudění plynů a kapalin. Izotermické a adiabatické proudění. Výpočet tlakové ztráty. 2. Pevnostní výpočet potrubí. Vnitřní přetlak, vnější zatížení a přídavné zatížení. 3. Výpočet průřezu potrubí, návrh potrubí. Klasifikace dle ČSN: jmenovitá světlost - DN, jmenovitý tlak - PN, pracovní stupně. 4. Tepelné ztráty a volba tloušťky izolace. provedení a materiály. 5. Jednotlivá zařízení potrubních rozvodů, dilatace a jejich kompenzace, zabezpečovací zařízení. Vedení rozvodů - zemní, kolektory, - nadzemní, nosné konstrukce. 6. Koroze potrubí, příčiny a způsoby ochrany, aktivní a pasivní. 7. Materiály potrubí. Ocelová potrubí, potrubí z plastických hmot, keramická potrubí. 8. Rozvody podle nositele energie. Rozvody topných a technických plynů,páry a horké vody, pitné a průmyslové vody, topných olejů. Specifické požadavky. 9. Základní měřené veličiny a měřicí přístroje. 10. Uvádění rozvodů do provozu. Zkoušky a přejímky. Provozní předpisy a ČSN.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku