361-0072/01 – Heating Plants and Heat Exchanger Stations ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět zrušen 1. Charakteristika soustav centralizovaného zásobování teplem (SCZT). Vývoj a místo v energetice státu. Určení potřeby tepla, časový průběh. Volba systému a koncepce. 2. Zdroje SCZT, teplárny, výtopny, kogenerační jednotky, ostatní a netradiční zdroje energie. Účinnosti transformace energie, instalované výkony, počet jednotek. 3. Výtopny. Druhy a výkony, typy kotlů. Koncepční řešení. 4. Kogenerační jednotky se spalovacími motory a se spalovacími turbinami. Druhy a výkony jednotek, koncepční řešení. 5. Provedení SCZT, skladba soustav, přehled. Zařízení na připojení sítí, výměníkové stanice, chladiče páry. Vybavení a stavební uspořádání. Měření a regulace. 6. Tepelné sítě. Druhy sítí, výpočty průměru potrubí, tlakových a tepelných ztrát. Provedení rozvodů. 7. Spotřebitelské předávacíc stanice. Typy a konstrukce. Provoz, měření a regulace. 8. Ekonomika provozu SCZT, porovnání s jinými způsoby zásobování teplem a výroby elektrické energie. Vývojové tendence.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner