361-0073/01 – Power systems ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KYS20 doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět zrušen 1. Zdroje a spotřeba energie v ČR. Problémy s hospodařením energií. 2. Zdroje a transformace energie, účinnosti využití. 3. Zušlechťování energie. Základní tepelné schema. Transformace energie v palivech na tepelnou a elektrickou energii. Kombinovaná výroba tepla a el. energie. Účinnostui a porovnání různých způsobů, metodika. 4. Rozvod a doprava energie. Porovnání různých způsobů, optimalizace. 5. Spotřebiče energie. Spotřebiče pro tepelné a pohonné účely, účinnosti. 6. Celkové porovnání transformace energie, palivoenergetická náročnost výroby. 7. Organizace a prostředky řízení energetického hospodářství. Tepelné bilance, energetické charakteristiky. Normování spotřeby energie. Optimalizace řízení provozu agregátů. 8. Ekonomika energetického hospodářství. Pořizovací a výrobní náklady. Hodnocení ekonomické efektivnosti investic. 9. Sekundární zdroje energie a jejich využívání. 10.Odpadní teplo, základní možnosti a zásady využívání. 11.Odpadní potenciální energie, yákladní možnosti a zásady využívání. 12.Odpadní paliva, jejich využití. 13.Ekonomické a ekologické zásady využívání sekundárních zdrojů energie.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner