361-0074/01 – Refrigeration Systems and Heat Pumps (CHZ)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 11+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject canceled 2004 1. Introduction, purpose of refrigeration systems. Refrigerants - solving tools. 2. Properties of basic types of refrigerants. Binary mixtures. 3. Methods of generation low temperatures, basic theory of refrigeration cycles. 4. Compressor vapor cycle one-stage, two stage, cascade. 5. Ejector cycle, sorption and gas cycles. 6. Refrigeration cycles for liquefy air generation. Rectification. 7. High, middle and low-pressure oxygen plans. 8. Heat pumps - types, theory, design. 9. Energy and exergy evaluation. 10.Low potential heat sources for heat pumps. Natural, waste. 11.Usage of heat pumps.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět bude zrušen. Poslední výuka LS 2004 1. Úvod, účel a význam chladící techniky, chladiva - výpočtové podklady. 2. Vlastnosti hlavních druhů chladiv. Binární směsi, teplonosné látky. 3. Způsoby dosahování nízkých teplot, základní teorie chladících oběhů. 4. Parní oběh jednostupňový, dvoustupňový, kaskádový. 5. Oběh proudový, sorpční a plynový. 6. Chladící oběhy pro zkaplaňování vzduchu, dělení plynných směsí - rektifikace. 7. Vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké kyslíkárny. 8. Tepelná čerpadla - druhy, teorie, konstrukce. 9. Hodnocení energetické, exergetické. 10.Zdroje tepla pro tepelná čerpadla. 11.Užití tepelných čerpadel.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner