361-0074/01 – Refrigeration Systems and Heat Pumps (CHZ)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 11+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject canceled 2004 1. Introduction, purpose of refrigeration systems. Refrigerants - solving tools. 2. Properties of basic types of refrigerants. Binary mixtures. 3. Methods of generation low temperatures, basic theory of refrigeration cycles. 4. Compressor vapor cycle one-stage, two stage, cascade. 5. Ejector cycle, sorption and gas cycles. 6. Refrigeration cycles for liquefy air generation. Rectification. 7. High, middle and low-pressure oxygen plans. 8. Heat pumps - types, theory, design. 9. Energy and exergy evaluation. 10.Low potential heat sources for heat pumps. Natural, waste. 11.Usage of heat pumps.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět bude zrušen. Poslední výuka LS 2004 1. Úvod, účel a význam chladící techniky, chladiva - výpočtové podklady. 2. Vlastnosti hlavních druhů chladiv. Binární směsi, teplonosné látky. 3. Způsoby dosahování nízkých teplot, základní teorie chladících oběhů. 4. Parní oběh jednostupňový, dvoustupňový, kaskádový. 5. Oběh proudový, sorpční a plynový. 6. Chladící oběhy pro zkaplaňování vzduchu, dělení plynných směsí - rektifikace. 7. Vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké kyslíkárny. 8. Tepelná čerpadla - druhy, teorie, konstrukce. 9. Hodnocení energetické, exergetické. 10.Zdroje tepla pro tepelná čerpadla. 11.Užití tepelných čerpadel.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner