361-0076/01 – Využití odpadního tepla ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYS20 doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 11+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Využití odpadního tepla se student seznámí s výskytem a charakteristikou sekundárních zdrojů energie a způsoby jejich hospodárného využívání a ekonomické efektivnosti instalace. V druhé části předmětu obdrží souhrnný přehled z problematiky ekonomiky energetiky, tj. hospodárné využívání jednotlivých druhů energií a ekonomické problémy energetiky.Předmět využívá teoretické poznatky z předmětů: Termomechanika, Spalovací zařízení, Kotle a Turbiny.

Povinná literatura:

Kysela: Využití odpadního tepla. Poznámky k přednáškám KE VŠB TU Ostrava 1996. Kysela, Tomčala: Ekonomika energetiky. Skripta VŠB TU Ostrava 2000. Sazanov: Využití sekundárních zdrojů energie . SNTL Praha.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět zrušen Náplň přednášky 1.týden: Sekundární zdroje energie. Rozdělení, charakteristiky, podmínky pro hospodárné využívání. Odpadní teplo. Využívání chemického tepla pevných látek. 2.týden: Využití chemického tepla kapalných a plynných sekundárních zdrojů. 3.týden: Využití citelného tepla pevných látek. Suché hašení koksu, využití citelného tepla strusky. 4.týden:Citelné teplo plynných látek. Kotle na odpadní teplo. Základní charakteristiky a typy. 5. týden: Tepelný výpočet jednotlivých teplosměnných ploch. 6. týden: Citelné teplo kapalných sekundárních zdrojů. Využití tepla chladící vody. Systémy s výměníkem tepla, využití pomocí tepelného čerpadla. 7. týden: Odpadní potenciální energie, možnosti využití. Expanzní turbiny. Základní výpočet .Využití odpadního tepla při spalování odpadů. 8. týden: Energetické hospodářství a ekonomika energetiky: Ekonomika energetického hospodářství. Investiční náklady Výrobní náklady. Tok peněz - Cash-flow. Hodnocení investic 9. týden: . Zdroje a spotřeba energie v ČR. Obsah a cíle ekonomiky energetiky. Celkové hodnocení hospodaření s energií státu. Tok energie, zušlechťování, doprava a rozvod, užití na místě spotřeby. Celková účinnost. Způsoby zušlechťování energie. Schémata a účinnosti. 10. týden: Rozvod a doprava. Porovnání různých způsobů, optimalizace 11. týden: . Využití na místě spotřeby. Zařízení pro tepelné účely, pro pohonné účely. Vánoční prázdniny. 12. týden: Organizace a prostředky řízení energetického hospodářství. Tepelné bilance a energetické charakteristiky. Normování spotřeby energie. Optimalizace řízení. 13. týden: Časová rezerva. Tématický plán cvičení Týden Náplň cvičení 1. a 2. týden: Návrh parametrů spalovací turbiny pro využití odpadního tepla topného plynu. Cvičí Ing. Duda. 1. program - max. 5 bodů. 3.až 5. týden: Návrh kotle na odpadní teplo spalin spalovací turbiny z programu č. 1. Výpočet jednotlivých teplosměnných ploch. Cvičí Ing. Duda. 2. program - max.10 bodů. 6. a 7. týden: Vyhodnocení ekonomické efektivnosti investice dle programů č. 1 a 2. Cvičí Ing. Míka CSc. 3.program - max. 10 bodů. 7. a 8.týden: Stanovení energetické charakteristiky spotřebiče energie. Cvičí Ing. Míka CSc. 9. a 10. týden Hospodárné dělení výkonu podle energetických charakteristik. . Cvičí Ing. Míka CSc. 4. program -max. 5 bodů. 11. a 12. týden: Časová rezerva a zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.