361-0077/01 – Internal Combustion Engines ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 8+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět zrušen 1. Pístové spalovací motory. Princip práce. Ideální pracovní oběhy, p-v a TS diagram, výpočet výkonu, tepelné a termodynamické účinnosti. Skutečné oběhy. Čtyřdobý a dvoudobý motor. Indikátorový diagram. Výkon a účinnosti. Tepelná bilance motoru. 2. Konstrukce spalovacích motorů. Paliva a spalování. Kapalná a plynná paliva. Příprava směsi paliva se vzduchem. Karburátory, směšovače, vstřikovací zařízení. Konstrukce válce, pístu, klikového mechanizmu. Silové poměry v klikovém mechanizmu. Rozvody spalovacích motorů. Kruhový diagram. Zapalovací zařízení. Chlazení motoru, způsoby, chladící zařízení. Olejové hospodářství. Konstrukce mobilních a stacionárních motorů. Jiné druhy spalovacích motorů. 3. Provozní vlastnosti. Charakteristiky rychlostní, zatěžovací, naprázdno, seřizovací. Regulace, požadavky a způsoby provedení u mobilních a stacionárních motorů. Zkušebnictví a seřizování motorů. 4. Energetická náročnost provozu. Tepelná bilance motoru. Zlepšování účinnosti a snižování měrné spotřeby paliva. Využití odpadního tepla. Plnící dmychadla. 5. Ekologie provozu. Emise spalovacího motoru, vliv provozu na životní prostředí. Tvorba CO, NOx, CO2, NMHC, sazí. Příčiny tvorby emisí. Limity škodlivin, prostředky k omezení tvorby emeisí. Katalyzátory. 5. Spalovací turbiny. Základní teoretické a skutečné oběhy spalovacích turbin. Výkon a účinnosti. Konstrukce a využití v průmyslu a dopravě.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.