361-0077/03 – Spalovací motory ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zrušen 1. Pístové spalovací motory. Princip práce. Ideální pracovní oběhy, p-v a TS diagram, výpočet výkonu, tepelné a termodynamické účinnosti. Skutečné oběhy. Čtyřdobý a dvoudobý motor. Indikátorový diagram. Výkon a účinnosti. Tepelná bilance motoru. 2. Konstrukce spalovacích motorů. Paliva a spalování. Kapalná a plynná paliva. Příprava směsi paliva se vzduchem. Karburátory, směšovače, vstřikovací zařízení. Konstrukce válce, pístu, klikového mechanizmu. Silové poměry v klikovém mechanizmu. Rozvody spalovacích motorů. Kruhový diagram. Zapalovací zařízení. Chlazení motoru, způsoby, chladící zařízení. Olejové hospodářství. Konstrukce mobilních a stacionárních motorů. Jiné druhy spalovacích motorů. 3. Provozní vlastnosti. Charakteristiky rychlostní, zatěžovací, naprázdno, seřizovací. Regulace, požadavky a způsoby provedení u mobilních a stacionárních motorů. Zkušebnictví a seřizování motorů. 4. Energetická náročnost provozu. Tepelná bilance motoru. Zlepšování účinnosti a snižování měrné spotřeby paliva. Využití odpadního tepla. Plnící dmychadla. 5. Ekologie provozu. Emise spalovacího motoru, vliv provozu na životní prostředí. Tvorba CO, NOx, CO2, NMHC, sazí. Příčiny tvorby emisí. Limity škodlivin, prostředky k omezení tvorby emeisí. Katalyzátory. 5. Spalovací turbiny. Základní teoretické a skutečné oběhy spalovacích turbin. Výkon a účinnosti. Konstrukce a využití v průmyslu a dopravě.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.