361-0078/01 – Computational Methods in Energetics ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+2
Part-time Graded credit 2+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět zrušen 1. Seznámení se softwarem a hardwarem v energetické praxi, konstrukci a provozu. Přechod od osobních počítačů k pracovním stanicím. Možnosti jejich vzužití. 2. Opakování programovacího jayzka Pascal. Sestavování jednodušších aplikací - matematický model regulačního obvodu. 3. Možnosti využití běžných inženýrských prostředků na počítači - tabulkový procesor Excel nebo Quattro. Vytváření maker a programů. Univerzální programy na stacionární a nestacionární prostupy tepla s vykreslením průběhů teplot. 4. Práce s aplikačními programy: Návrh ústředního vytápění. Kreslení vzduchotechnických rozvodů pomocí programu AutoCAD. 5. Seznámení s řešením složitých problémů proudění horkých medií pomocí programů FLUENT nebo FEIDAP, řešící tuto problematiku metodou konečných elementů. 6. Měření energetických strojů. Měření pomocí výpočetní techniky v energetice. Rozdíly ve způsobech zpracování při manuálním odečtu hodnot a při snímání hodnot elektrickými čidly, kdy naměřené hodnoty převádíme přes AD převodník přímo do počítače.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.