361-0079/02 – Jaderná energetika (JE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zrušen Předmět navazuje na termomechaniku a hydromechaniku. Studenti se seznámí se základy jaderné fyziky, jaderné energetiky, vývinu tepla v jaderných reaktorech. Dále budou probrány základy regulace jaderného reaktoru a jaderné elektrárny, typy reaktorů, jaderně energetický cyklus, technologické okruhy, parní generátory, čerpadla turbíny na sytou páru a základy termonukleární fyziky. Tvůrčí myšlení je rozvíjeno při výpočtech a experimentech. Experimentální cvičení jsou zajištěna na školním jaderném reaktoru jaderně fyzikální fakulty ČVUT v Praze. Cílem předmětu je získání základní poznatků z oboru jaderně energetických zařízení, tak aby získal absolvent ucelenou představu o tomto oboru energetiky.

Povinná literatura:

1.J.Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny. SNTL/ALFA Praha 1988, 634 s. 2.F.Dubšek: Jaderná energetika. VUT Brno. 1994. ISBN 80-214-0833-2. 216 s. 3.J.Ambrož: Jaderné elektrárny. ČVUT Praha. 1985. 252 s. 4.F.Klik: Jaderná energetika. ČVUT Praha.1995. ISBN 80-01-01280-8. 189 s. 5.R.Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren. ČVUT Praha. 1994.ISBN 80- 01-00164-4. 166s. 6.http://www.fs.vsb.cz/KE

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Fyzikální základy, stavba elektronového obalu a atomového jádra, jaderné síly, stabilita jader. - Radioaktivní přeměny, zákon radioaktivního rozpadu, typy jaderných reakcí, vlastnosti neutronů. - Neutronové jaderné reakce, pravděpodobnost jaderných reakcí, účinné průřezy, mikroskopický a makroskopický, řetězová reakce. - Bilance neutronů v jaderném reaktoru, neutronový tok, rozdělení tepelného toku v aktivní zóně, průběh teplot v palivovém článku. - Regulace výkonu jaderného reaktoru, otrávení aktivní zóny, vyhořívání paliva, kritická rovnice reaktoru, zpožděné neutrony, jodová jáma - Materiály jaderných zařízení, jaderná paliva, moderátory, chladiva, palivový cyklus jaderné energetiky, palivové články a kanály, typy a rozdělení jaderných zbraní, historie jaderné energetiky. - Typy jaderných reaktorů, plynem chlazené reaktory, vysokoteplotní reaktory, palivové kulové články, regulace. - Vodou chlazené tlakovodní reaktory, koncepce reaktoru VVER 440 a 1000, varné reaktory, kanálové reaktory černobylského typu, mobilní jaderné reaktory v ponorkách a lodích. - Reaktory s rychlými neutrony, regulace, vlastnosti chladiv a soudobé koncepce a trendy ve vývoji. - Tepelná schémata jaderných elektráren, tepelná účinnost a cesty jejího zvyšování. - Technologické okruhy, čištění chladiva a záchytné systémy, kompenzace chladiva, nouzové chlazení reaktoru, bezpečnostní kontejmenty. - Parní generátory v jaderných elektrárnách, konstrukce svislých a ležatých PG, primární oběhová a napájecí čerpadla, armatury, záchytné systémy, klimatizace a větrání. - Turbíny na sytou páru, kondenzace a chladící oběhy, regulace a najíždění jaderné elektrárny, fyzikální a energetické spouštění, jaderné teplárenství. - Jaderné odpady, transmutace, jaderná energetika a životní prostředí, ekonomika provozu, základy termonukleární fyziky a energetiky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.