361-0097/01 – Biomass Utilisation (Biom)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je volitelný se zaměřením na termickou konverzi biomasy.

Teaching methods

Summary

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který velmi úzce navazuje na předměty termomechanika, hydromechanika, průmyslová energetika a technologie ochrany životního prostředí. Studenti si osvojí své základní znalosti o rozdělení průmyslových podniků, jejich specifik, cest ke snižování škodlivého vlivu na životní prostředí. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při teoretických výpočtech možných opatření. Důraz je kladen na ekonomické a ekologické aspekty provozu průmyslových podniků. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako projektant resp. jako provozovatel energetických zařízení.

Compulsory literature:

Noskievič, P., Juchelková, D. a kol.: Energetické využití biomasy Koppe, K. Juchelková, D.: Využívání biomasy

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

rozdělení průmyslových podniků, jejich specifik, cest ke snižování škodlivého vlivu na životní prostředí. teoretické výpočtech ekonomické a ekologické aspekty provozu průmyslových podniků.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.