361-0099/01 – Technika ochrany životního prostředí (TOZ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michael Lichý, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIH90 doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsah tohoto předmětu lze rozdělit na tři části:1. Životní prostředí, 2. Základy ochrany ovzduší, 3. Základy techniky vnitřního prostředíPrvní část je chápána jako úvod do studia a má poskytnout základní znalosti a orientaci v posuzování či rozhodování v široké oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Při přípravě předmětu byla akceptována skutečnost, že předměty

Vyučovací metody

Anotace

Obsah tohoto předmětu lze rozdělit na tři části:1. Životní prostředí, 2. Základy ochrany ovzduší, 3. Základy techniky vnitřního prostředíPrvní část je chápána jako úvod do studia a má poskytnout základní znalosti a orientaci v posuzování či rozhodování v široké oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Při přípravě předmětu byla akceptována skutečnost, že předměty týkající se vod a odpadů jsou v následujícím semestru přednášeny samostatně.V rámci druhé části budou poskytnuty základy technického řešení ochrany ovzduší. Výuka bude směrována především k praktické stránce problematiky, tj. k legislativě, vlastnostem znečišťujících látek, měření a výpočtu emisí a základním způsobům minimalizace emisí.Třetí část bude věnována základům větrání, klimatizace a vytápění a dále pak problematice hluku a záření.

Povinná literatura:

Herčík M.: Životní prostředí. Skripta VŠB - TU Ostrava . Ostrava. 19972. Smolík J.: Technika prostředí, Praha, SNTL 19853. Nový R.: Technika prostředí. Skripta ČVUT Praha. 20004. Palatý J. a kol.: Základy ochrany prostředí, Praha, Ediční střed. VŠCHT, 19935. Lichý M.: Snižování prašnosti v hlubinných dolech ,skripta, Ostrava, VŠB-TU, 1997. Nový R.: Hluk a otřesy, skripta, Praha, ČVUT, 1993.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod do problematiky. Obsah předmětu. Literatura. Specifikace současných problémů ochrany životního prostředí. Základní pojmy a vztahy. - Energie a životní prostředí. Zdroje energie. - Legislativa. Řízení péče o životní prostředí v ČR. Enviromentální audit. - Ochrana ovzduší,základní vztahy, pojmy a legislativa,především zákon 309/91 a vyhláška 117/97. REZZO. - Vnější ovzduší, jeho složení a kvalita. Atmosféra. Zvrstvení atmosféry. - Emise, imise, konverze, rozptyl a transfer škodlivin - Hlavní znečišťovatelé ovzduší. Znečišťující látky a jejich vlastnosti. - Vzduchotechnické potrubí a příslušenství. Komíny. Proudění vzduchu potrubím. - Ventilátory. Třídění, funkce a konstrukce, charakteristiky a regulace. - Vznik a vlastnosti tuhých znečišťujících látek. Minimalizace emisí v odlučovacích zařízeních. - Vznik a vlastnosti plynných znečišťujících látek. Minimalizace plynných emisí. - Emise spalovacích motorů a jejich snižování. - Základy techniky vnitřního prostředí - větrání, klimatizace, vytápění - Ochrana půdy. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Přípustné znečišťování půd. - Hluk. Základní pojmy a vztahy. Technické prostředky snižování hluku. Měření Ionizující záření. Druhy, jednotky, biologické účinky, přirozené a umělé zdroje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku