361-0100/01 – Energy Management- Engineer. (EMA)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits7
Subject guarantordoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOL10 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 18+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Předmět zrušen Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který navazuje na technické znalosti z předmětů termomechanika, fyzika a hydromechanika ale klade již důraz na ekonomické aspekty provozu energetických zařízení. Studentům je přednášen předmět, který slučuje technické, obchodní i manažerské stránky chování obchodních společností, které podnikají v oblasti energetiky. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude provozovat energetická zařízení se znalostí ekonomických kategorií a s minimálním narušením životního prostředí.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

"Energetický management" Týden Téma přednášky 1 Úvod, opakování termomechaniky a hydromechaniky, dělení energetikých strojů a jejich použití. 2 Zákonné standardy a legislativa, zákon č. 222/1994 Sb. ze dne 2. listopadu 1994 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. 3 Zákonné standardy a legislativa, energetická politika české republiky. 4 Zákonné standardy a legislativa, zákon o hospodaření s energií. 5 Efektivní energetický management, - principy energetického managementu, - program energetického managementu, - organizační struktura, - strategické plánování, - vzdělávání, ... 6 Energetický audit, - požadavky na energetický audit, - základní části energetického auditu, - audity průmyslové, - audity obytných budov, ... 7 Ekonomická analýza, - cíl ekonomické analýzy, - základní charakteristiky kapitálového investování, - zdroje finančních prostředků, - časový význam peněžních prostředků, - shrnutí a příklady aplikací, ... 8 Spalovací zařízení - Kotle a tepelné systémy, - klíčové elementy pro maximální efektivitu, - rozvojové technologie, - regulace a výběr paliva, ... 9 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, - úvod, - systém návrhu a analýza, - příklady aplikací, ... 10 Tepelné oběhy, - tepelné vlastnosti páry, - odhad užití páry a její hodnoty, - tepelné sítě, - kondenzace, ... 11 Využití “odpadního” tepla, - mapování odpadního tepla, - tepelné výměníky, - komerční možnosti v zařízení pro využití odpadního tepla, - ekonomika využití odpadního tepla, ... 12 Konstrukce budov, - princip obálkové analýzy, - střechy, podlahy, okna, ... - infiltrace, - kovové elementy, - základy teorie projektování tepelné izolace, - izolace z ekonomického hlediska, ... 13 Využití elternativní a obnovitelné energie, 14 Management elektrické energie, - zásobování energií, - faktory výkonu, - spotřeba energie, - sazbové struktury, - kalkulace měsíčních účtů, - studie nákladů, ... 15 Bezpečnost a spolehlivost energie, - produkce paliv, - palivový marketing, - ceny paliv a dopravní náklady, - analýza risku, - ekonomická stránka bezpečnosti a spolehlivosti energie, ...

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.