361-0100/01 – Energetický management inž. (EMA)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL10 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
MAT61 Ing. Jan Matoušek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zrušen Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který navazuje na technické znalosti z předmětů termomechanika, fyzika a hydromechanika ale klade již důraz na ekonomické aspekty provozu energetických zařízení. Studentům je přednášen předmět, který slučuje technické, obchodní i manažerské stránky chování obchodních společností, které podnikají v oblasti energetiky. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude provozovat energetická zařízení se znalostí ekonomických kategorií a s minimálním narušením životního prostředí.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

"Energetický management" Týden Téma přednášky 1 Úvod, opakování termomechaniky a hydromechaniky, dělení energetikých strojů a jejich použití. 2 Zákonné standardy a legislativa, zákon č. 222/1994 Sb. ze dne 2. listopadu 1994 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. 3 Zákonné standardy a legislativa, energetická politika české republiky. 4 Zákonné standardy a legislativa, zákon o hospodaření s energií. 5 Efektivní energetický management, - principy energetického managementu, - program energetického managementu, - organizační struktura, - strategické plánování, - vzdělávání, ... 6 Energetický audit, - požadavky na energetický audit, - základní části energetického auditu, - audity průmyslové, - audity obytných budov, ... 7 Ekonomická analýza, - cíl ekonomické analýzy, - základní charakteristiky kapitálového investování, - zdroje finančních prostředků, - časový význam peněžních prostředků, - shrnutí a příklady aplikací, ... 8 Spalovací zařízení - Kotle a tepelné systémy, - klíčové elementy pro maximální efektivitu, - rozvojové technologie, - regulace a výběr paliva, ... 9 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, - úvod, - systém návrhu a analýza, - příklady aplikací, ... 10 Tepelné oběhy, - tepelné vlastnosti páry, - odhad užití páry a její hodnoty, - tepelné sítě, - kondenzace, ... 11 Využití “odpadního” tepla, - mapování odpadního tepla, - tepelné výměníky, - komerční možnosti v zařízení pro využití odpadního tepla, - ekonomika využití odpadního tepla, ... 12 Konstrukce budov, - princip obálkové analýzy, - střechy, podlahy, okna, ... - infiltrace, - kovové elementy, - základy teorie projektování tepelné izolace, - izolace z ekonomického hlediska, ... 13 Využití elternativní a obnovitelné energie, 14 Management elektrické energie, - zásobování energií, - faktory výkonu, - spotřeba energie, - sazbové struktury, - kalkulace měsíčních účtů, - studie nákladů, ... 15 Bezpečnost a spolehlivost energie, - produkce paliv, - palivový marketing, - ceny paliv a dopravní náklady, - analýza risku, - ekonomická stránka bezpečnosti a spolehlivosti energie, ...

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku