361-0102/02 – Termodynamika ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zrušen Probíraná látka navazuje na předmět Fyzika, má těsnou vazbu s předmětem Hydromechanikou a je základem pro mnoho technických oborů. Studenti se podrobněji seznámí s termodynamikou plynů a okrajově se sdílením tepla. Tyto poznatky jsou nutným předpokladem pro pochopení podstaty hospodárného získávání, transformace a rozvodu tepelné energie. Umožňuje správné řízení technologických procesů a jsou nepostradatelné i pro řadu běžných tepelně technických výpočtů.

Povinná literatura:

[1] BLAHOŽ, V., LAPČÍK, V. Návody do cvičení z termomechaniky. 1. vyd. Ostrava : VŠB, 1989. 221 s. [2] NOŽIČKA, J. Termomechanika. 1.vyd. Praha: ČVUT, 1998, 179 s. ISBN 80- 01-01836-9. [3] HLOUŠEK, J. A KOL. Termomechanika. 1.vyd. Brno: VUT, 1992, 297 s. ISBN 80-214-0387-X.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- První zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. Základní zákony a rovnice stavu ideálního plynu, Avogadrův zákon. - Vratné změny ideálního plynu, p-v diagram. Vztahy mezi určovacími veličinami stavu, vykonaná práce, jednorázová a technická, sdělené teplo. - Tepelné oběhy: práce a termická účinnost oběhu, oběhy přímé a obrácené.Druhý zákon termodynamiky Entropie, průběh změn stavu v diagramu T-s. - Porovnávací oběhy spalovacích motorů. Ideální a skutečný oběh, výkon. Porovnávání oběhů. - Rovnotlaké spalovací turbíny. karnotizace oběhu spalovací turbíny. Skutečná účinnost a výkon tepelných motorů. - Stroje na stlačování a dopravu vzdušin. Jednostupňová komprese v chlazeném a nechlazeném stupni. Komprese vícestupňová. Příkon kompresoru. - Zjednodušený výpočet pro reálný plyn. Směsi plynů: základní vztahy, zadávání směsi, určení nejdůležitějších veličin. Adiabatické míšení plynů. - Termodynamické vlastnosti plynů a par. Clapeyronova-Clausiova rovnice. Parní tabulky, diagramy T-s a i-s. - Nejdůležitější vratné změny stavu páry. Škcení páry. Ideální oběh parních zařízení, způsoby zvyšování jeho účinnosti. Skutečná účinnost parních centrál. - Vlhké technické plyny a jejich směsi. Vlhký vzduch: základní pojmy a vztahy, Molierův diagram vlhkého vzduchu. Vlhčení plynů kapalinou a parou. - Stacionární proudění plynů a par. První zákon termodynamiky pro otevřenou soustavu. Výtoková rychlost při podkritickém izoentropickém proudění. - Nadkritické proudění, Lavalova dýza. Skutečná výtoková rychlost a protékající množství. Výtok vzdušin strany při malém rozdílu tlaků. Difuzory. - Stacionární vedení a prostup tepla neomezenou stěnou rovinnou a válcovou. - Určování povrchových teplot a teplot mezi vrstvami. - Výměníky tepla. Základ tepelného výpočtu rekuperativních výměníků tepla, rovnice tepelné bilance a sdílení tepla, určení středního rozdílu teplot.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku