361-0103/01 – Využití energetických zdrojů ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zrušen 1. Postavení a úloha energetiky,vývojové trendy a jejich limity,hospodárné využivání energie 2. Neobnovitelné zdroje energie,bilance zásob,efektivita hospodaření s energií 3. Tradiční zdroje energie,druhy paliv.Charakteristika vlastnosti,způsoby využivání 4. Fosilní paliva a životní prostředí.Emise škodlivin.Emise oxidu uhelného,skleníkový efekt,emisní faktory uhlíku,snižování emisí oxidu uhelnatého. 5. Účinnost energetického systému,význam a možnosti zvýšení.Účinnost energetického zdroje,moderní technologie,současný stav vývoje. 6. Účinnost energetického zdroje,účinnost kotle,účinnost spalování.Metody stanovení účinnosti 7. Obnovitelné zdroje energie.Možnosti využivání v České republice.Principy využivání,technické a ekonomické podmínky.Vliv na životní prostředí. 8. Kogenerační výroba energie.Principy,přednosti,možností využití.Technické a ekonomické podmínky provozu.Rozvoj kogenerace v Evropě a České republice. 9. Energetická politika České republiky.Současná situace a rozvojové záměry,legislativa. 10.Vývoj a postavení energetiky v EU,legislativa,technický rozvoj.Organizace energetického systému,liberalizace,decentralizace.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět zrušen 1. Postavení a úloha energetiky,vývojové trendy a jejich limity,hospodárné využivání energie 2. Neobnovitelné zdroje energie,bilance zásob,efektivita hospodaření s energií 3. Tradiční zdroje energie,druhy paliv.Charakteristika vlastnosti,způsoby využivání 4. Fosilní paliva a životní prostředí.Emise škodlivin.Emise oxidu uhelného,skleníkový efekt,emisní faktory uhlíku,snižování emisí oxidu uhelnatého. 5. Účinnost energetického systému,význam a možnosti zvýšení.Účinnost energetického zdroje,moderní technologie,současný stav vývoje. 6. Účinnost energetického zdroje,účinnost kotle,účinnost spalování.Metody stanovení účinnosti 7. Obnovitelné zdroje energie.Možnosti využivání v České republice.Principy využivání,technické a ekonomické podmínky.Vliv na životní prostředí. 8. Kogenerační výroba energie.Principy,přednosti,možností využití.Technické a ekonomické podmínky provozu.Rozvoj kogenerace v Evropě a České republice. 9. Energetická politika České republiky.Současná situace a rozvojové záměry,legislativa. 10.Vývoj a postavení energetiky v EU,legislativa,technický rozvoj.Organizace energetického systému,liberalizace,decentralizace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku