361-0103/01 – Utilization of Energy Resources ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět zrušen 1. Postavení a úloha energetiky,vývojové trendy a jejich limity,hospodárné využivání energie 2. Neobnovitelné zdroje energie,bilance zásob,efektivita hospodaření s energií 3. Tradiční zdroje energie,druhy paliv.Charakteristika vlastnosti,způsoby využivání 4. Fosilní paliva a životní prostředí.Emise škodlivin.Emise oxidu uhelného,skleníkový efekt,emisní faktory uhlíku,snižování emisí oxidu uhelnatého. 5. Účinnost energetického systému,význam a možnosti zvýšení.Účinnost energetického zdroje,moderní technologie,současný stav vývoje. 6. Účinnost energetického zdroje,účinnost kotle,účinnost spalování.Metody stanovení účinnosti 7. Obnovitelné zdroje energie.Možnosti využivání v České republice.Principy využivání,technické a ekonomické podmínky.Vliv na životní prostředí. 8. Kogenerační výroba energie.Principy,přednosti,možností využití.Technické a ekonomické podmínky provozu.Rozvoj kogenerace v Evropě a České republice. 9. Energetická politika České republiky.Současná situace a rozvojové záměry,legislativa. 10.Vývoj a postavení energetiky v EU,legislativa,technický rozvoj.Organizace energetického systému,liberalizace,decentralizace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner