361-0103/01 – Utilization of Energy Resources ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět zrušen 1. Postavení a úloha energetiky,vývojové trendy a jejich limity,hospodárné využivání energie 2. Neobnovitelné zdroje energie,bilance zásob,efektivita hospodaření s energií 3. Tradiční zdroje energie,druhy paliv.Charakteristika vlastnosti,způsoby využivání 4. Fosilní paliva a životní prostředí.Emise škodlivin.Emise oxidu uhelného,skleníkový efekt,emisní faktory uhlíku,snižování emisí oxidu uhelnatého. 5. Účinnost energetického systému,význam a možnosti zvýšení.Účinnost energetického zdroje,moderní technologie,současný stav vývoje. 6. Účinnost energetického zdroje,účinnost kotle,účinnost spalování.Metody stanovení účinnosti 7. Obnovitelné zdroje energie.Možnosti využivání v České republice.Principy využivání,technické a ekonomické podmínky.Vliv na životní prostředí. 8. Kogenerační výroba energie.Principy,přednosti,možností využití.Technické a ekonomické podmínky provozu.Rozvoj kogenerace v Evropě a České republice. 9. Energetická politika České republiky.Současná situace a rozvojové záměry,legislativa. 10.Vývoj a postavení energetiky v EU,legislativa,technický rozvoj.Organizace energetického systému,liberalizace,decentralizace.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner