361-0122/01 – Energetics ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Energie a lidská činnost. Druhy enrgií, základní způsoby transformace. 2. Stlačování plynů. Objemové kompresory. Základy teorie, provozní vlastnosti. 3. Proudové kompresory. Základy teorie, provozní vlastnosti. 4. Kompresorové stanice. Vybavení, provoz. 5. Rozvody stlačeného vzduchu. Pneumatické spotřebiče ve strojírenské výrobě. 6. Výroba, rozvod a využití technických plynů ve strojírenské výrobě. 7. Čerpací zařízení. Základy teorie čerpání kapalin. 8. Objemová čerpadla. Základy teorie, provozní vlastnosti. 9. Proudová čerpadla. Základy teorie, provozní vlastnosti. 10.Čerpací stanice, rozvody kapalin. 11.Plynárenství. Zdroje topných plynů, rozvody a využití ve strojírenské výrobě. 12.Spalovací zařízení a výměníky tepla. Parní kotle.Použití pro technologii, zejména ve strojírenské výrobě, základy vytápění, výměníkové stanice. 13.Tepelné motory. Základy teorie, tepelné oběhy v parním a plynovém cyklu. Teoretické a skutečné oběhy, účinnosti. 14. Spalovací motory. Druhy motorů, konstrukce a provoz. 15. Základy teorie parních a spalovacích turbin. Ideální a skutečný stupeň. 16. Konstrukce parních a spalovacích turbin, provoz. 17. Energetické centrály. Elektrárny, teplárny s parními, spalovacími trubinami a spalovacími motory. Kogenerační jednotky. 18. Základy energetického hospodářství. Zušlechťování a rozvod energie, využití na místě. Porovnání různých způsobů transformace energie. 19. Hospodaření s jednotlivými druhy energie. Energie tepelná, stlačený vzduch, elektrická. Energetické bilance a energetické charakteristiky. Normy spotřeby energie. 20. Vliv provozu energetických zařízení na životní prostředí. Limity emisí,legislativa.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner